Hummer & Kanari

Fotomontasje fra Petrus Bar og Restaurant i Helgesens gate på Rodeløkka i Oslo.

På denne siden har jeg laga en oversikt over HUMMER & KANARI fra Inn- og Utland på min konto på Google Foto... Her er det lenker til animasjoner, foto­montasjer, dyp­ets­ninger, «olje­malerier», Fake News, Foto­Sketch, graff­iti og mani­pu­lerte bilder. 

Synes det er vel­dig mor­somt å ta bilder og leke meg på PC-en ved hjelp av Photo­Shop og div. andre foto­pro­gram­mer, samt å dyp­etse (fri­legge eller fjerne bak­gru­nnen) på per­soner og fig­urer.

Et utvalg av vanlige og litt mer «uvanlige» bilder på min konto på Google Foto:

1. og 17. MAI-FEIRING

DIVERSE, HUMMER OG KANARI:

GRAFFITI:
JUL og NYTTÅRSFEIRING:
KUNSTIG INTELLIGENS:

PÅSKEFEIRING:

Kommentarer