Sanger, dikt og forbanna løgn!


Dikt og forbanna løgn fra Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.

Til tider har jeg vært vel­dig opp­tatt av musikk, og liker å skrive sanger og egne tekster. Jeg har helt siden barn­dommen hatt stor glede av å ut­trykke meg gjen­nom musikk og å leke med ord og vend­inger. Og selv om jeg ikke regner meg som noen stor kunstner, har i alle fall jeg veldig stor glede av dette. Og det er det vik­tig­ste for meg! 

Som «sang­tekst­for­fatter» er jeg for det meste opp­tatt av de nære ting. Og der­for har jeg blant mye for­skjel­lig laget en del sanger som brukes på fester og til­stel­ninger i f. eks. koloni­hagen der jeg bor hver sommer. I til­legg har jeg laget en del all­sang­tekster, gjerne til kjente melo­dier, til sel­skaper, fester, jubi­leum etc. Jeg har også laget mange gammel­dans­melo­dier med tekst på trønd­ersk..

Et lite utvalg her på bloggen:

Kommentarer