Ord deling i kunnskaps Norge!

 GODE ORD DELINGER I KUNNSKAPS SAMFUNNET (!)

Nei, ikke alltid like lett å skrive lange ord!

Vi bruker skrift­språk for å kom­muni­sere med hver­andre. For at denne kom­mu­nika­sjonen skal kunne gjør­es let­test og «riktigst» mu­lig, er det for alle skriftspråk satt opp en del regler det som oftest er lurt å forholde seg til. Det er for­skjell på å lese feil og på lese­feil, også på å skrive feil og skrive­feil.

«Norsk språkråd er statens råd­givende organ i spørs­mål som gjeld­er norsk språk - bok­mål og ny­norsk - både over­for offent­lige in­stitu­sjoner og all­menn­heten.» 

Her på berget, så vel som f. eks. Tysk­land, har vi bl.a. det som kal­les sam­men­skriv­ings­regel­en - noe som betyr at ord som er sammen­satt av flere selv­stend­ige ord skal skrives i ett - altså i sammen­heng.

F.eks.: Bleieskiftarbeider - ikke: bleie skift arbeider.

I de senere årene støter vi oftere og oftere på sære orddelinger midt inne i setninger og ved linjeskift. I dag deles ord både med og uten bindestrek. Orddeling uten bindestrek med store forbokstaver i substantiver, er en klar påvirkning fra engelsk tale- og skriftspråk - noe vi godt kan kalle «engelsksyken». Noen ganger skurrer orddelingen så mye at vi må tenke oss om for overhode å forstå hva som menes. «Jeg har en stum tjener i gangen» er ikke helt det samme som «Jeg har en stumtjener i gangen.» (!)

Når et sammensatt ord deles over to linjer blir det vanskeligst: 
«……….. …………. …………. ugress
dreper ...».

DATABEHANDLING OG SPRÅKBRUK

At profe­sjon­elle typo­graf­iske tekst­be­hand­lings­pro­gram som f.eks. Quark Xpress, Adobe Page­Maker og mindre profe­sjon­elle ikke-typo­graf­iske pro­gram som f.eks. Word har en ten­dens til å dele ord med på­følg­ende binde­strek i «hytt og pine», er vi blitt så vant til fra bl.a. aviser og uke­blad at vi nå tror at det skal være sånn! 

Om «problemene» med ord­deling - med og uten binde­strek - i hove­dsak skyld­es ut­bred­elsen av PC-er i de tusen hjem og be­drift­er eller på­virk­ning fra eng­elsk skrift- og tale­måte, over­later jeg til typo­graf­er, språk­forsk­ere, sosio­log­er etc. og strides videre om. 

FORFLATNING VED HJELP AV DESIGN-TREND
At skrift­språket for­flates av den nye design­trenden når egen­navn abso­lutt skal skriv­es med små for­bok­staver (f. eks.: per hansen) og at akro­nymer (for­kort­elser som ut­tales som ord; NRK, TV) nå etter Språk­rådets inn­stil­ling (!) også kan skrives som nrk og tv, gjør ikke saken lettere. 

Jeg er deri­mot over­bevisst om at de aller fleste som leser mye vil mene at det er mye, mye rask­ere å hurtig­lese, samt finne tilbake i en tekst som bruker store for­bok­staver i egen­navn og store bok­stav­er i van­lige akro­nymer. 

Nedenfor har jeg listet opp noen «gode» ord­del­inger uten binde­strek:


 • ananas biter [hvem da?] (... Det var mange ananasbiter på pizzaen!), ananas ringer [til hvem kan en vel si?] (... mange ananasringer til iskremen-) 
 • arkitekt tegnet hus (koselig arkitekt tegnet hus) (… koselig arkitekttegnet hus til salgs!)
 • arve synd(-en) [av hvem da?] (... Nei da, det var guds vrede eller arvesynden som rammet oss).
 • berg og dal bane (... ble svimmel i berg-og-dalbanen!)
 • blind passasjer (… Det er en viss forskjell på en blind passasjer og en blindpassasjer!)
 • bruk og kast kulturen (Ja, det er ille at denne bruk- og kast-kulturen står så sterkt…)
 • dame og herreklokker til Kina priser (Vi har stilige dame- og herre-klokker til Kina-priser!)
 • Død mann på boks. Jeg liker ikke Dødmann på boks etter jeg var i militæret...!
 • Energi Bombe (... det var en riktig energibombe!)
 • Eple most (Eplemost 1l: kr 39,90,-)
 • fiske kaker (... fiskekaker til salgs!)
 • fjern kontrollen (jeg bruker fjernkontrollen til TV-en...)
 • fri syre (... hadde en fin frisyre!)
 • første mann (... førstemann på månen!
 • gress hopper (... det er mange gresshopper på plenen!)
 • Grillet okse lever (... boks med grillet okselever!) Høres ikke bra ut for oksen...
 • hode pine (... pasienten hadde hodepine i hodet(!) og en vrien kne skade!)
 • kjempe diger (kjempediger!), kjempe dyrt (kjempedyrt!), kjempe glad (kjempeglad!), kjempe lekkert (kjempelekkert!), kjempe lenge (kjempelenge!), kjempe morsom (kjempemorsom!), kjempe salg! (kjempesalg!), kjempe stor (kjempestor!) etc.
 • komma feil [til hvor da?] (kommafeil) (... det er minst en kommafeil i denne setningen og det var ikke spanske syken men spanskesyken oldefar døde av!) Ende bedre blir det dersom en skriver: kom a feil?. Når da, for tidlig?
 • kul tur (kultur!), kultur uke (Det er kulturuke hver sommer i Århus!)
 • krum kake (krumkake!)
 • kunnskaps samfunnet (kunnskapssamfunnet er mer komplisert enn hva enn tror!)
 • lamme lår (Dagens tilbud: Lammelår!)
 • Lappe teppe (lappeteppe). Forskjell på å lappe et teppe og lappeteppe! 
 • Leie forhold [besværlige, flaue, gufne, fortvilte, kultne, mismodige, ondartete, plagsomme, stygge, sørgelige forhold etc.?] (Jeg ble fortvilt og mismodig da den kultne husverten sa at mitt leie forhold var å anse som over!)
 • Leie vedtekter (Leievedtekter!), [se ovenfor]. Vår forening har egne leie vedtekter ved utleie av våre selskapslokaler.
 • Norsk kunnskaper (Gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig)
 • Personale dør (personaledør!) Trist dersom personalet dør ved å gå inn personaledøra!
 • Plakat skriver (plakat skriverne kommer til å på virke normen vår i fram tida!)
 • pult ost i kjøleskapet! (jeg har pultost i kjøleskapet!)
 • regel rett (regelrett tull!) 
 • ramme seng (Vi har også rammeseng på lager.)
 • ramme vilkår (Våre rammevilkår innen landbruket kunne vært bedre!)
 • rette snor (rettesnor!)
 • ringe minutter (ringeminutter!) Telenor feirer 150-årsjubileum i 2005. I den forbindelse tilbyr Telenor i en annonse i Aftenposten lørdag 18. juni 2005 at du får «20 ringe minutter» dersom du tegner abonnement på mobil telefon(!) De tilbyr altså 20 ubetydelige, verdiløse, lurvete, ubetydelige skarve (...) minutter dersom du tegner abonnement. Ikke dårlig!
 • Røyk fritt! Det er en vesentlig forskjell på «Røykfritt» og «Røyk fritt»!
 • rådyr stek. (Jeg har en rådyrstek i komfyren.)
 • ser ti fiseringer (Det er her vi utfører sertifiseringer av dykkere!)
 • Skole Start (... det er skolestart!)
 • skum mel (... en skummel mann!)
 • slanke piller (slankepiller!) Hun brukte slankepiller for å komme ned i match form! (matchform)
 • slepe tau (uansett: det er smartere å bruke et slepetau enn å gå rundt å slepe på et tau)
 • snakke salig (... en snakkesalig person!)
 • spise forstyrrelse[r] (Han hadde en spiseforstyrrelse!)
 • stor mester (han ble stormester i sjakk selv om han kun var 16 år)
 • stum film (... i går så vi en stumfilm)
 • stum tjener (... det står en stumtjener i gangen!)
 • sukker biter. (Sukkerbiter - nå på salg!)
 • syke hus historier (syke pleierne (!) kunne fortelle mange fæle sykehushistorier!)
 • syke pleiere. (Det står to sykepleiere og røyker på verandaen!)
 • Tale før (Han var talefør!)
 • Tunfisk biter i vann (Tunfiskbiter i vann!) Farlig å bade her altså!
 • Ugress dreper (Vi har ugressdreper på lager!)
 • Vi har mygg og flått middel (Vi har mygg- og flåttmiddel!)
 • Øre døvende (... øredøvende støy i lokalet)
Mer kommer etter hvert!

Norsk språkråd:
Orddeling ved linjeskift 

Oppdatert: 17.11.2022 
Kurt Evert Odin Stenbakk

- som tidligere arbeidet som konfirmasjonssøndagsettermiddagskaffeslabberassamtaleemneførstekonsulent!

Kommentarer