Fotomontasjer, animasjoner og dypetsninger på kurtevert.info

Fotomontasje med Rodeløkka nissekor og andre nisser som synger jula 2023 ut.

Fotomontasjer, fotofikling og manipulerte bilder på kurtevert.info. Det samme det, bare det er gjort med glimt i øyet — og ikke for å lage «Fake News»! På noen av bild­ene er noen av ele­ment­ene for­størr­et ved hjelp av INTER­POL­ERING — som er å legge til data (piks­ler) som egent­lig ikke finnes. Jeg synes det er vel­dig mor­somt å bruke Photo­Shop til å dyp­etse fig­urer og per­soner og sette dyp­ets­ningene inn i helt nye og andre situa­sjoner. Her på denne siden har jeg lagt ut kun noen få bild­er, som også finn­es rundt om­kring på min hjemme­side på kurt.evert.info under del­om­rådet
Ellers har jeg laga ei egen side her på bloggen med dyp­ets­ninger, mani­pu­lerte bilder osv. henta fra min konto på Google Foto. 

Fotomontasje og dypetsninger fra Petrus Bar og Restaurant på Rodeløkka i Oslo.

Fake News fra Oslo botsfengsel.

Animasjon fra Botanisk hage i Oslo.

Dypetsning og fotomontasje fra Odins hage på Solvang kolonihager, avd. 1.

Dypetsning og fotomontasje fra Odins hage på Solvang kolonihager, avd. 1.

Nabokatta Lussi på besøk Odins hage på Solvang kolonihager, avdeling 1.

Dypetsning og fotomontasje fra Gamle Munch på Tøyen i Oslo.

Fotomontasje fra Botanisk hage i Oslo.

Fake News fra Botanisk hage i Oslo.

Og enormt mye mer ligger på
min hjemmeside under


med under­om­rådeneKommentarer