Gratulerer med 8. mai!

Minnesmerket for «Osvaldgruppen» på Jernbanetorget i Oslo sentrum.

Gratulerer med dagen! Her representert med noen bilder jeg tok 6. mai 2015 av kunstverket til minne om Osvald-gruppa — kanskje den mest aktive sabotasje-gruppa under 2. verdenskrig. 

Det har vært mye kritikk av kunstverket til minne om Osvald-gruppa - som ble avduket 1. mai 2015 på Jernbanetorget i Oslo. Bl. a. er skaftet på slegga alt for kort til ei slagkraftig slegge å være. Men nå står minnesmerket der og uansett kritikk av den kunstneriske utforminga, så fortjener Osvald-gruppa en slik sentral plassering! 

Mer om Osvald-gruppa kan f. eks. leses på Wikipedia og på regjeringen.no kan en lese at

«-Dere i «Osvald-gruppa» representerer en side av vår krigshistorie som til nå har vært altfor dårlig kjent. Dere var, og forble, soldatene i mørke. Dere, og det dere gjorde den gangen, må og skal frem i lyset. Dere er ikke lenger soldater i mørke. Dere er krigsveteraner med en lysende innsats som fortjener anerkjennelse, sa forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til nålevende veteraner fra Osvald-gruppa under en lunsj for dem 4. oktober.»

Når man skal minnes 8. mai 1945, er det også verdt å nevne krigsinnsatsen til sabotasjegruppa Pellegruppa. Den har fått et eget minnesmerke på Stranden på Aker brygge, og ble avduket 22. november 2013. Noen bilder jeg har tatt av minnesmerket ligger på min konto på Google Foto.

Minnesmerket for «Osvaldgruppen».


Minnesmerket for «Osvaldgruppen».

Osvaldgruppens» falne medlemmer.

NSBs tjenestemenn som ga sitt liv.

.............................
AFTENPOSTEN:

Kommentarer