Abels hage på John Colletts plass i Bydel Nordre Aker i Oslo

Bonita Blomster i Vestgrensa 2 på John Colletts plass i Bydel Nordre Aker.

Pinseaften, lørdag 6. juni 2022 tok vi 17-trikken fra Sofien­berg opp til John Colletts plass og bytta til 25-bussen opp til hytta vår på Sol­vang 1. Mens Greta var en liten tur inne på Kiwi, tok jeg noen bilder rundt ved Abels hage.

Hagen har fått nav­net sitt etter Niels Henrik Abels vei som går hit og den tid­lig­ere restau­ranten Café Abel (Vest­grensa 2) som lå helt i andre enden av byg­ningen vi ser oven­for. Savn­er Café Abel, som var en trive­lig Café med mye folk fra Sogn hage­koloni, nabo­laget og stud­enter og an­satte fra uni­versi­tet på Blindern og som hadde en vel­dig hygge­lig be­tjen­ing og god mat og drikke. 

Den gamle tele­fon­kiosken er ned­lagt, men be­nyttes nå som «bok-kiosk» hvor en kan ta med seg bøker eller bytte bøker om en vil. Et mor­somt til­tak! 

Vi er ofte på det lille trafik­knute­punktet og trikke­sløyfa John Colletts plass i for­bind­else med at vi bytter til eller fra 25-bussen eller til eller fra 17- eller 18-trikken — av­hengig om hvor vi skal til i Oslo.

Fram til 1969 lå Ulle­vål kino her i Vest­grensa 2, men ble ned­lagt i 1969. Ellers var John Collets plass på Ulle­vål hage­by en liten unn­selig ende­stasjon for Ulle­vål hageby­trikken, før linja ble for­lenget til Riks­hospi­talet i 1999. I dag går 17- og 18 trikken forbi og fram til Riks­hospi­talet. Holde­plassen har fort­satt vende­sløyfe og kan der­for brukes som ende­stasjon også for vogn­tog med kun én fører­plass. Ofte var om­rådet rundt vende­sløyfa bare søle og vann­dammer og selve plas­sen var ofte et gjørm­ete ingen­manns­land — som ikke kunne brukes til noe for­nuft­ig. 

Ivrige sjeler i by­delen gjorde de siste år­ene Trikke­sløyfa med Abels hage til en flott oase. I de siste år­ene for­falt imid­ler­tid plas­sen, men våren 2021 be­gynte kom­munen å re­habili­tere Abels hage og er nå per juni 2022 fullstendig renovert og med tiden blir nok plas­sen vel­dig, vel­dig flott igjen! Og blir den like flott som den var i per­ioden 2012-2017, er det bare å lade kame­raet og knipse i vei igjen!

Abels hage ved John Colletts plass.

Abels hage og «bok-kiosken».

Bonita Blomster i Vestgrensa 2.

Bonita Blomster i Vestgrensa 2.

Her i Vestgrensa 2 lå Ullevål kino.

Abels hage ved John Colletts plass.

Vestgrensa 2 med Sognsveien på John Colletts plass i Oslo.

Bilder på min konto på Google Foto:

Hummer og kanari fra
John Colletts plass (2012-2021)

....................................................

Kommentarer