Café Billabong på Majorstua

Café Billabong i Bogstadveien 53 B, sentralt på Majorstua i Oslo.

Litt over halv syv på fre­dag 10. juni 2022 reiste vi ned til Major­stua og bort til Café Billa­bong i Bog­stad­veien 53 B på Major­stua i Oslo. Har vært her noen gang­er i de siste år­ene, men ikke ofte. 

Café Billa­bong er en kose­lig og rela­tivt liten rest­au­rant med mange mor­somme ting på vegg­ene. Rest­au­ranten har god mat og en effekt­iv og trive­lig be­tjening. Pris­ene her er nok det vi kan kalle «Major­stua-priser», dvs. litt dyr­ere enn på Øst­kanten. 

I kveld spiste vi en god biff­snadder — og med vin og øl til, ble det et trive­lig be­søk  — før det ble en tid­lig buss hjem igjen til Sol­vang.

Muligens har Billa­bong henta navn­et sitt fra  den au­stral­ske folke­sangen «Waltzing Matilda», laget av den au­stralske «bush»-poeten og nasjonal­isten, Banjo Paterson? 

Waltzing Matilda

Once a jolly swagman camped by a billabong
Under the shade of a coolibah tree
And he sang as he watched and waited 'til his billy boiled
"You'll come a-Waltzing Matilda, with me"

Waltzing Matilda, Waltzing Matilda
"You'll come a-Waltzing Matilda, with me"
He sang as he watched and waited 'til his billy boiled
"You'll come a-Waltzing Matilda, with me"

Down came a jumbuck to drink at the billabong
Up jumped the swagman and grabbed him with glee
And he sang as he stowed that jumbuck in his tucker bag
"You'll come a-Waltzing Matilda, with me"...

.... og den særs popu­lære folkevisa er spilt inn av ulike artister, som Tom Waits, Rod Stewart og norske Terje Tysland...! 

Ordet «Billa­bong» kan etter det jeg forstår over­settes med «bak­evje» eller «bass­eng» («vann­hull»), ordet «svag­man» kan over­settes til «land­stryker» — og ordet «jum­bug» kan over­settes  til «mat» eller «mål­tid» eller med dyre­arten «sau». 

Be­visst navne­valg eller ei, så er Billa­bong et vel­dig popu­lært «vann­hull» nede på Major­stua!

Ja, det vir­ker som at ute­sted­et er vel­dig popu­lært blant folk i Major­stu­a-om­rådet og blant vest­kant­folk for øvrig. Ellers har Billa­bong noen bord ute der en kan nyte etter­middags- eller kvelds­sola. Stedet har også et fint lok­ale i kjell­eren som er åpent i helg­ene da det ofte er mange yngre folk her. Jeg har også sett mange her som før om åra vanket på kina­resta­uranten Leon, eller Yummy House, som den heter i dag. Men det er en annen his­torie... 

Uansett: Et hygge­lig sted for å spise eller kun for å ta noe å drikke...

Fint å sitte ute i ettermiddags- og kveldssola utenfor Café Billabong.

Fotomontasje fra Café Billabong.

Fotomontasje fra Café Billabong.

Inne på Café Billabong.

Inne på Café Billabong.

Kveldsbesøk på 17. mai på

17. maikveld på Café Billabong.

Sammen med noen venner var jeg også på Café Billa­bong på kvel­den på 17. mai og av­slutta årets nasjonal­dags­feiring. Men da jeg ikke har spurt de andre om å legge ut disse bild­ene, har jeg derfor valgt å mont­ere på noen sære an­sikter i god tro om at jeg har greid å skjule pers­onene. 

Men uan­sett noen heller sære an­sikter eller ei — og litt juks og be­drag i Photo­shop, så hadde vi en vel­dig trive­lig av­slutning av en flott nasjonaldag!

17. maikveld på Café Billabong.

17. maikveld på Café Billabong.

17. maikveld på Café Billabong.

17. maikveld på Café Billabong.

17. maikveld på Café Billabong.

Takk for denne gang!

Flere bilder på min konto
på Google Foto

.....................................Kommentarer