Ekornbesøk i Odins hage på Solvang 1


Nå har jeg bodd her hver sommer i over 30 år i som­mer­para­diset, «Odins hage» i Sol­vang, avd. 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo. Gjennom år­ene har vi hatt mange be­søk av div­erse ekorn på pars­ellen vår.

Så ingen ekorn i fjor, men for noen dager siden så jeg et ekorn — og i mor­ges om­trent klokka 06.55 så jeg et ekorn i pære­treet her i Odins hage. Vi har hengt opp fugle­mater med sol­sikke­frø, så nå får vi håpe at ekornet kommer mange ganger til­bake til par­sellen vår gjen­nom som­meren. Hyggelig! 

Noen av bild­ene ble ikke så skarpe som jeg helst øn­sker, men neste gang «Nusse kom­mer til­bake, så får vi se om jeg får til noen bedre bil­der!

— Tro om det er noe mat å få her?

— Ja, her har de solsikkefrø!

— Nei, jeg får vente til uhyret har gått!

— Ja, jeg får vente til uhyret har gått!

— Ja, da venter jeg til det store uhyret med det rare apparatet har gått sin vei!

Nabokatta Lussi 
— Bedre å ligge her enn å  tenke på hurtige ekorn som ikke er mulig å fange!

Nabokatta, Lussi var her også på morgen­besøk og hun la merke til til ekor­net. Men hun er nå 15 år, som etter hva det Katte­kalku­lat­oren hev­der til­svar­er omtrent 77 men­neske­år — og der­med en eldre dame. Så nå bryr Lussi seg ikke noe om å prøve å fange mus, fugl­er eller ekorn len­ger. Og hun tenker vel at «fort og høyt springer og flyr de, og smak­er gjør de vel hel­ler ikke!»

Ja, i en slik moden alder er det nok mye let­tere å gå hjem til mat­mor og få deli­kat katte­mat ser­vert fiks fer­dig på fat! For­står henne godt, jeg!

— Fint å ligge her og stelle pelsen sin!

— Slutt å ta bildet, jeg har viktigere fore!

Flere bilder fra samme dag
på min konto på Google Foto

............................................

 Bilder fra ekornbesøk i Odins hage
på min konto på Google Foto:


Kommentarer