Gullbasse av noe slag???

«Billie the kid» og en grønn, glinsende og flott bille på dørmatta på verandaen min!

Kjente noe hardt da jeg gikk ut av hytta om­trent klokka 13.55 i dag. Det viste seg at jeg hadde trampa på ei bille på dør­matta på ver­anda­en. Billa har en fin og glins­ende grønn­farge på over­siden, og på under­siden synes jeg at jeg ser både øyer, nese, munn og «hend­er» (føtter) som ber om nåde! Kan­skje noen vet hvil­ken bille­art det er? Kanskje en gullbasse av noe slag?

«Billie the kid»: — Dessverre, det var ikke meningen å trampe på deg!

...........................................

Kommentarer