Hvalfangstmonumentet i Sandefjord

Knut Steens kjente hvalfangstmonument ved badeparken i Sandefjord i Vestfold.

Tirsdag 14. juni 2022 var det første gang jeg så det store Hval­fangst­monu­mentet i Sande­fjord på helt nært hold. Det skjedde i for­bind­else med at Ragnhild, Greta og jeg var på bil- og båttur til Strømstad og stod  i bil­kø inn til ferga «M/S Oslofjord». Og mens de to andre satt i bilen og venta på å kjøre inn på bilferga, så skyndte jeg meg ut og tok noen bild­er i all hast av det impo­ner­ende monu­mentet.

På Wikipedia kan vi lese følg­ende om Hvalfangstmonumentet:

«Hval­fangst­monu­mentet» er et monu­ment i Sande­fjord i Vest­fold inn­viet i indre havn i 8 juni 1961 for å ære pio­nerene for den pelagiske hval­fangsten på 1900-tallet.Monume­ntet ble utformet av billed­hoggeren Knut Steen (1924–2011) som vant konkur­ransen om skulp­turen i 1953. An­legget be­står av en skulp­turg­ruppe som viser fangs­tfolk i åpen båt over hale­finnen på en hval og er plass­ert i et bass­eng om­kranset av et sirkel­rundt stein­platå.»

«Hval­fangst­monu­mentet» i Sande­fjord havn ligger i rund­kjør­inga for fylkes­vei 260. Bak i bildet sees Bade­parken og Park Hotel reist i 1959. Den sentrale skulpt­uren er støpt i bronse og veier 26 tonn. Bass­enget har font­ener og 128 under­vanns­lys­kastere. Platt­formen er ut­formet som en kom­pass­rose og har granitt­relieffer, smijern­sgjerder og trapper. An­legget dreier seg sakte rundt sin egen akse.» Les mer på Wikipedia.

På lokalhistoriewiki.no kan vi lese at:

«Monumentet ble donert av konsul Lars Christensen og Framnæs Mekaniske Værksted og kom i stand etter en konkurr­anse utlyst i 1953, med Christensen som på­driver. Flere enn 100 billed­huggere leverte inn for­slag, som ble ut­stilt i Sandefjord bads spisesal. Jury besto av arkitekt Arnstein Arneberg, professor Per Palle Storm fra Statens kunst­akademi, billed­huggeren Hans Jacob Meyer, samt ord­fører Frithjof Bøe.» Les mer på Lokalhistoriewiki.

Som en kunst- og historie­interessert person, synes jeg det er er fint å ha vært her og sam­tid­ig ha noen bil­der av dette monu­mentet også!

Hvalfangstmonumentet i Sandefjord.

Hvalfangstmonumenteti Sandefjord.

Hvalfangstmonumentet i Sandefjord.

Hvalfangstmonumentet i Sandefjord.
Hvalfangstmonumentet i Sandefjord.

Hvalfangstmonumentet i Sandefjord.

Hvalfangstmonumentet i Sandefjord.

Hvalfangstmonumentet i Sandefjord.

Fotomontasje av monumentet.

Hvalfangstmonumentet i Sandefjord.

Flere bilder og fotomontasjer på
min konto på Google Foto

..................................................

Kommentarer