Jasminen vår blomstrer!

Utsikt fra verandaen på hytta vår i Odins hage på Solvang kolonihager, avdeling 1.

Jasminen vår ved platt­ingen uten­for hytta vår i Odins hage blomst­rer fint for tiden. Lukter vel­dig godt gjør den også! 

Har som van­lig lekt meg i Photo­shop og retu­sjert noen skjemm­ende led­ninger og mon­tert inn div­erse dyp­ets­ninger som jeg har gjort ved tid­lig­ere an­led­ninger:

Den sitt­ende katta bor hver sommer her i koloni­hagen, hunden bor i Gøte­borg­gata på Rode­løkka, musa er fra et bilde jeg tok for noen år siden på Kym­mendö i Stock­holms skjær­gård og grisen sit­ter eg­ent­lig på en benk uten­for Den Glade Gris uten­for SAS-hotellet på Holbergs plass her i Oslo...

Jasminen vår blomstrer i Odins hage!

Fotomontasje fra  Odins hage.

Fotomontasje fra  Odins hage.

Fotomontasje fra  Odins hage.

Fotomontasje fra  Odins hage.

Fotomontasje fra  Odins hage.

Jasminen blomstrer i Odins hage.

Fotomontasje fra  Odins hage.

Fotomontasje fra  Odins hage.

Fotomontasje fra  Odins hage.

Fotomontasje fra  Odins hage.

Sommerbilder fra Odins hage
på min konto på Google Foto

........................................

Kommentarer