OL-landsbyene i Sarajevo i Bosnia-Hercegovina

12.06.2018:På tur i OL-landsbyen i Sarajevo i Bosnia-Hercegovina.

Kona og jeg har vært med Pisak Reiser på to turer til Serbia, Kroatia og Bosnia, og jeg har nå be­stemt meg for å samle de fleste bild­ene fra mange av ut­flukt­ene vi hadde i sept­ember 2017 og juni 2018. Se ned­erst på denne siden. 

På samme dato for fire år siden  (12. juni 2018) var vi med reise­byrå­et Pisak Reiser til OL-lands­by­ene i Sara­jevo, og om turen til de to OL-lands­byene skrev jeg på min konto på Google Foto:

På tur med Pisak Reiser til Serbia, Bosnia og Kroatia i juni 2018: 
Mandag 12. juni 2018 tok vi oss en tur opp fra by­gryta i Sara­jevo opp til hopp­bakken og OL-anlegget fra Vinter-olympi­aden i 1984. An­leg­get er dess­verre ned­slitt og lite ved­like­holdt og OL-anleg­get er nå i ferd med å gro igjen. Både krig og mangel på øko­nom­iske res­surser er vel hoved­for­klar­ingen for det. Men det fin­nes en Café og en ski­heis som fortsatt er i drift. Leke­appa­rater for barn er det også her. 

Dumt, men jeg tviler sterkt på at det gjøres noen hopp­renn her leng­er. Og selv om an­legget er ganske så til­grodd, er det fort­satt et flott om­råde og bør ha store mulig­heter for både sport og rekre­asjon! 

Ellers var det 49 nasj­oner som del­tok under Vinter-olympi­aden i 1984 og Øst-Tyskland ble beste nasjon med ni gull­medaljer. «Norge fikk denne gangen tre gull­medaljer: De norske lang­renns­kvinn­ene tok gull på 4 x 5 km stafett, Tom Sandberg vant kombi­nert og Eirik Kval­foss vant 10 km ski­skyting. Han fikk også sølv på ski­skytter­sta­fetten og bronse på 20 km.» Se mer på Wikipedia.

Artig også å ha vært her — og takk til Pisak Reiser for en hygge­lig opp­levelse!

I etter­tid synes jeg det er vel­dig hygge­lig at den nære vennen, billed­hugg­eren Bjørn Sørvang Hansen nett­opp har laga ferdig en bronse­skulp­tur i full størr­else av OL-vinneren i kombi­nert fra OL i Sara­jevo. Skulpt­uren av Tom Sandberg skal av­dukes i Mo i Rana i sept­ember i år...

Som van­lig har jeg lekt meg litt i Photo­shop og mont­ert inn en dyp­ets­ning av meg selv. OL-ring­ene og den mor­somme OL-maskot­en fra OL 1984 i Sara­jevo.


Tolken, Enes i OL-anlegget i Sarajevo.

Reiseleder fra Pisak Reiser, Anne Marie tar bilder av reisefølget.

Enes tar bilder av reisefølget.

Anne Marie fra Pisak Reiser tar bilder.

Fotomontasje fra OL-anlegget i Sarajevo.

Enes tar bilder av reisefølget.

Nedenfor hoppbakkene i OL-anlegget.

Julie med et henslengt skilt ved hopp­bakkene i OL-anlegget i Sarajevo.

Nedenfor hoppbakkene i OL-anlegget.

Ingen skihopp her, men café har de!

Administrasjonsbygget, kiosken og restauranten i OL-anlegget i Sarajevo.

Nedenfor hoppbakkene i OL-anlegget.

Nedenfor hoppbakkene i OL-anlegget.
Fotomontasje fra  OL-anlegget.

Bjelašnica («Kvitfjell») — Alpinanlegget under Sarajevo-OL 1984

Nye turistboliger i Bjelašnica. 

Bjelašnica (Kvit­fjell) lig­ger i fjell­ene, om­trent 20 min­utters bil­tur fra Sara­jevo. I dag er det et trav­elt vinter­sports­sted og bru­kes av de rik­este fra Sarajevo og om­egn. Mange bor visst­nok her i store deler av året og pend­ler til jobb nede i byen hver dag. Les mer om vinter­sports­stedet Bjelašnica på Wikipedia.

Alpinbakken i Bjelašnica.

Vintersportsstedet Bjelašnica..
Alpinbakken i Bjelašnica.


Div. bilder fra turer med Pisak Reiser i juni 2018 på min konto på Google Foto:Div. bilder fra turer med Pisak Reiser i sept. 2017 på min konto på Google Foto:


...................................

Kommentarer