Søndagstur på Perrongen Sportspub på Majorstua

Fotomontasje fra Perrongen Sportspub i Sørkedalsveien 1 på Majorstua i Oslo.

Søndag 29. mai var jeg på Perrongen Sports­pub i Sørke­dals­veien på Major­stua og tok to etter­middags­pils. Det var søn­dags­stille og lite folk i lok­alet og greit det, for da fikk jeg mulig­heten til å ta bilder av noen av sports­effekt­ene inne på restau­ranten.

Har som vanlig lekt meg litt i Photo­shop og de to bildene av inne­haveren ble tatt i juli 2019. 
Det er mange som har med hunder på de to ute­servering­ene som til­hører Perrongen. Det er vel tvilsomt at det er lov å ha med seg en ulv, men nå har jeg i alle fall gjort det.

Blir noen fra VIF-klanen støtt av be­hand­ling­en min av VIF-logoen, så må de lære seg å tåle spøk og mor­som­heter som også rammer dem selv... VIF er et godt lag, men for en trønder er det alltid trønder­patriot­ismen som gjelder.
Så heia Rosenborg!

Ellers er Perrongen en restaurant vi går ofte til mens vi bor i sommer­para­diset vårt i Solvang koloni­hager, avd. 1 på Sogn i Oslo. For mens vi bor på Vest­kanten, blir Major­stua vårt lokale sentrum — og da det her på Perrongen er god mat og drikke, store por­sjoner, hygge­lig og effektiv be­tjening og relativt rime­lig, går vi ofte hit i sommer­halv­året. Og da Perrongen i til­legg har et eget «røyke-rom» bak selve resta­uranten og to av­delinger med ute­servering, er det ikke rart at mange har stedet som stamsted!

Karim, sjefen på Perrongen Sportspub.

Fotomontasje fra Perrongen Sportspub.

Fotomontasje fra Perrongen Sportspub.

Fotomontasje fra Perrongen Sportspub.

Fotomontasje fra Perrongen Sportspub.

Fotomontasje fra Perrongen Sportspub.

...........................................

Bilder fra tidligere besøk til Perrongen
på min konto på Google Foto:Kommentarer