Underlig tre utenfor Blindern vgs. i Sognsveien?

Originalbilde ved bussholdeplassen utenfor Blindern vgs. i Sognsveien i Oslo.

Tok bil­det oven­for om­trent klokka 18.40 i går kveld da jeg venta på 25-bussen ned til Major­stua. De to andre bild­ene ned­en­for er ikke juks og fant­eri.

I det første bil­det nedenfor er ven­stre halv­del av origi­nal­bildet kopi­ert, speil­vendt og skjøta sam­men akku­rat på mid­ten, og i det ned­erste bil­det er den høyre halv­delen kopi­ert, speil­vendt og skjøta sam­men på samme måte.

Kanskje ver­den har en ukjent dimen­sjon? — en dimen­sjon vi hel­dig­vis ikke for­står! Uan­sett er det vel­dig rart at vi får slike (ofte skrem­mende) an­sikter akku­rat midt i det sammen­satte bil­det, men slik er vel naturen — vakker, under­lig, skremm­ende og ufor­ståelig!?

Venstre halvdel av bildet er kopiert, speil­vendt og skjøta sammen til ett bilde.

Høyre halvdel av bildet er kopiert, speil­vendt og skjøta sammen til ett bilde.

Mange lignende bilder på min
konto på Google Foto


Godt at naturen ikke er symmetrisk!
(Botanisk hage, sept 2021)


Besjeling av naturen
(juni 2021)


Bra at naturen ikke er symmetrisk!
(Årstadbakkan i Verdal, 2020)

...................................

Kommentarer