Krigsseilerplassen og Trondhjems sjøfartsmuseum

Kristofer Leirdals «krigsminnesmerke» på Krigsseilerplassen i Trondheim.

I Kjøp­manns­gata 75, like ved Krigs­seiler­plas­sen har vi Trond­hjems sjø­farts­muse­um. Og på plassen står ­et stort krigs­seiler­monu­ment i bronse. Det er laga av bil­led­hog­geren Kristofer Leirdal og er til minne om alle sjø­folk som mist­et livet i første og andre verd­ens­krig. Monu­mentet ble satt opp i 1981. 

Foran på min­nes­merket står ei minne­tavle med teksten «Mange sjø­folk og skip kom aldri i havn». Ja, krig er noe svine­ri, men minnes­merker, det trenger vi for ikke å glemme! Fint plas­sert ved Nid­elva står det også! 

Det ble ikke til at vi var inn­om sjø­farts­museet, men etter museets hjemme­side å dømme, ser det ut som det fin­nes mye spen­nende hist­orie her. Så kan­skje det blir en tur innom her en annen gang.

Krigsseilerplassen i Trondheim.

Krigsseilerplassen i Trondheim.

Krigsseilerplassen i Trondheim.

Utsnitt av krigsminnesmerket.

Trondhjems sjøfartsmuseum.

Fotomontasje ved sjøfartsmuseet.

Fotomontasje fra Krigsseilerplassen.

Trondhjems sjøfartsmuseum.

Krigsminnesmerket i Trondheim.

Krigsseilerplassen i Trondheim.

Flere bilder på min konto
på Google Foto

..........................................

Kommentarer