Amok med kamera i Ørstedsparken i København

Ved ene inngangen til Ørstedsparken ved Nørre Voldgade i Indre by i København.

Under årets besøk i Køben­havn mellom 24. august og 1. september var Greta og jeg og farta mye rundt om­kring i Køben­havn. Mandag 29. august var det litt regn i lufta, og Greta ville være på hotellet. 

Dagen før hadde jeg sett en park fra en buss, og jeg hadde funnet ut at parken heter Ørsteds­parken. Og selv om det var regn i lufta, tok jeg sjansen på å gå en tur fra hotel­let vårt i Vester­bro­gade bort til parken — ikke så alt for langt unna til at det ikke gikk an å ta en spa­ser­tur. 

Regn, det ble det ikke og nå er jeg vel­dig glad for at jeg tok turen. For det viste seg at Ørsteds­parken er en liten oase i i indre by i Køben­havn med masse bloms­ter og plant­er. Og rundt om­kring i park­an­leg­get står det en del «mod­erne» skulpt­urer av blant annet av pol­itiker­en L.N. Hvidtet minnes­merke for kunst­neren Bertel Thor­vald­sen, en skulpt­ur av skole­led­er­en og kvinne­saks­for­kjemp­er­en Natalie Zahle og en skulpt­ur av den franske fri­gjør­ings­helt­innen Jeanne d'Arc m. fl.

Og i tillegg er det også mange bronse­skulpt­urer, som er direkte kopi­er av greske ori­gin­al­skulpt­urer fra år­hund­rene like før år null. Skulpt­ur­kopi­ene er av myto­log­iske Apo­l­loner, Bacc­hus­barn, Sil­ener, Sat­yr­er, en slipe­ar­beid­er, en fløyte­spill­ende Satyr osv. Og de fleste kopi­ene er satt opp i 1880-årene. 

Så nå gjel­der det å lese seg opp på hvem dis­se per­son­ene var og hva myto­log­iske fig­urer som Apo­lloner, Sil­ener, Sat­yrer og Bacchus­barn eg­. har å gjøre i en park som har fått navn­et sitt etter en jord­nær vit­en­skaps­mann, fys­iker­en og kjem­iker­en Hans Christian Ørsted!?

Ellers har Ørsteds­parken hele syv inn­ganger og et areal på 6,5 hektar, hvorav inn­sjø­en midt i parken dek­ker 1,8 hektar. An­legget har vært fred­et siden 1963 og har stort sett bevart sitt ut­seende uend­ret siden det ble an­lagt. 

Så er du på besøk i Køben­havn, så er turen hit til denne oasen sterkt å an­be­fale! Og neste gang jeg er i parken bør det være tidligere på året med masse mer blomsterprakt. Uansett har jeg også noen flere skulpturer å ta bilder av! 

(Jeg har ved en feil­tag­else greid å skrive «Østeds­parken» i stedet for «Ørsteds­parken» på mange av bild­ene, men gjort er gjort og for mye arbeid å rette opp!)

Bro over innsjøen i Ørstedsparken.

Fint ved innsjøen i Ørstedsparken!

Fint ved innsjøen i Ørstedsparken!

Fint ved innsjøen i Ørstedsparken!

Skulpturen «Sliberen», oppsatt 1886.

Skulpturen «Jeanne d'Arc».

«Den belvederiske Apollon», 1886.

 «H. C. Ørsted-monumentet».

Skulpturen av «Natalie Zahle».

Skulpturen «Jeanne d'Arc».

Skulpturen «Hermes».

Skulpturen «Sliberen», oppsatt 1886.

 «H. C. Ørsted-monumentet».

Idyllisk i Ørstedsparken!

 Utsnitt av «H. C. Ørsted-monumentet».

 «H. C. Ørsted-monumentet».

 «H. C. Ørsted-monumentet».

«Silen med Bacchusbarnet», 1887.

«Silen med Bacchusbarnet», 1887.

Fint ved innsjøen i Ørstedsparken!

Fint ved innsjøen i Ørstedsparken!

Fint ved innsjøen i Ørstedsparken!

 «Ørsted-monumentet» sett fra andre siden av innsjøen i Ørstedsparken.

Skulpturen «Den døende galler», 1880.

Skulpturen «Den døende galler», 1880.

Fint ved innsjøen i Ørstedsparken!

Skarv(?) ved innsjøen i Ørstedsparken!

Fint ved innsjøen i Ørstedsparken!

«Satyr med Bacchusbarn», 1886.

Missemerket etter LN Hvidt.

Fint ved innsjøen i Ørstedsparken!

Panorama ved innsjøen i Ørstedsparken!

Skulpturen «Bertel Thorvaldsen», 1954.

Skulpturen «Bertel Thorvaldsen», 1954.

«Satyr med klangbækkener», 1886.

«Fløitespillende Satyrdreng», 1887.

Skulpturen «Bryderne», oppsatt 1887.

«Fløitespillende Satyrdreng, 1887.

Panorama ved innsjøen i Ørstedsparken!

Panorama ved innsjøen i Ørstedsparken!

Noen opplysninger om parken
«I likhet med Botanisk Have er parken anlagt på en del av Københavns gamle vollterreng, idet den omfatter arealet fra Ahlefeldts Bastion til Helmers Bastion. Mellom disse lå Hahns Bastion, hvor det i 1876 ble stilt opp et monument med en statue av H.C. Ørsted utført av Jens Adolf Jerichau. Det ga anledning til en del polemikk ettersom mange mente at den planlagte parken dermed ville få hans navn – noe som jo også skjedde. Se mer på Wikipedia.

Fra Wikipedia har jeg sakset: «Hans Christian Ørsted (født 14. august 1777, død 9. mars 1851) var en dansk fysiker og kjemiker [og var rektor på Københavns universitet]. Han er kjent som den første som fremstilte aluminium i 1825, og for å ha oppdaget at det er en forbindelse mellom elektrisitet og magnetisme. Ørsteds oppdagelse var at det rundt en strømførende ledning er et magnetfelt. Han ble oppmerksom på dette en dag han skulle gjøre et forsøk med å varme opp en ledning ved å sende sterk strøm gjennom den. I rommet der hvor han utførte eksperimentet, i nærheten av ledningen, lå det tilfeldigvis en kompassnål. Ørsted oppdaget at kompassnålen beveget seg når han satte på strømmen.» Les mer på Wikipedia

Og slik kunne det vært dersom en samler skulpturene i Ørstedsparken!

Tusen takk!! Jeg kommer tilbake!

...........................................

...........................................

Kommentarer