Amok med kamera i Tivoli i København

Fint ved inn-/utgangen til Tivoli i Vesterbrogade 3 i København!

Under årets besøk i Køben­havn mel­lom 24. aug. og 1. sept. var Greta og jeg og farta mye rundt om­kring i byen. Tivoli ligger bare noen stein­kast fra Comfort Hotel hvor vi bodde under år­ets opp­hold.

Og tir­sdag 30. aug­ust var det godt og varmt vær, så vi be­stemte oss for å ta en tur til Tivoli. Det var mye folk og litt kø for å komme inn, men etter kort tid var vi inne i parken om­trent klokka 12.50.

Vi starta be­søket med en tur til rest­au­ranten Påfuglen hvor vi spiste reke­smør­brød til lunsj. Deretter ble det en tur rundt vannet i park­en hvor vi så på sjø­røver­skuta, små oaser med blomst­er og flere skulpt­urer. Så ble det en lengre stans for noe kaldt og for­frisk­ende på Færge­kroen Bryghus. Der­etter rusla vi litt rundt i store deler av parken, satt på benk­er og glante på folke­livet, spiste is og koste oss.

Om­trent klokka 16 hadde vi fore­løp­ig fått nok og gikk til­bake til hotel­let. Men da hadde vi alle­rede be­stemt oss for å ut­nytte dags­kortet til fulle. Så om­trent klokka 19.30 tok vi en kveld­srunde i parken og gikk også da og rusla litt rundt om­kring i park­an­legget.

Jeg føler meg litt for gam­mel for barn­lige t­ivoli­for­lyst­elser, men jeg synes all­tid det er hygge­lig å se på glade og smil­ende unger og voksne som koser seg, og barn som drikker brus, spiser is og pølser. Og hygge­lig å høre barne­latter og hvin­ende hyl fra unger som tar karu­sell, berg- og dal­bane, kjører tog, prøv­er rutsje­banen, seil­er med drage­båtene, heng­er høyt oppe i lufta under Himmel­skipet, kjører med vete­ran­bil­ene eller hva det nå de heter alle de mulige og umulige reme­diene som fyller et ekte Tivoli.

Ellers er det trive­lig å se synet av fon­ten­er som sprut­er vann høyt til him­mels, og i dag var det enormt mange flotte blomst­er, blomste­rurn­er og blomster­opp­satser i vante og uvante løs­ninger rundt om­kring i parken. En fin dag i Tivoli! Og da det i dag var så enormt fint i park­en, gikk jeg, som den blomster­elsk­eren jeg nå er, nær­mest amok med kame­raet. Men det er det ikke første gang jeg gjør!

Og ellers har jeg som sed­van­lig laget en del fotomontasjer og har her brukt dypetsninger av blant anna to fig­urer fra rest­au­ranten Påfuglen og en dypet­sning av skulpt­uren av Georg Carsten­sen, Tivolis grunn­legger. Og jeg håp­er inder­lig at jeg aldri blir så ga­mmel at jeg ikke for­nøyes av å leke meg i Photos­hop!

Fint ved inn-/utgangen til Tivoli!

Fint ved inn-/utgangen til Tivoli!

Utenfor Pantomimeteatret i Tivoli.

Fotomontasje av mimikeren Niels Henrik Volkersen og Georg Carstensen.

Utsikt mot Berg- og dalbanen i Tivoli.

Ved siden av Færgekroen Bryghus..

Fotomontasje fra Tivoli.

Utenfor Færgekroen Bryghus.

Utsikt fra Færgekroen Bryghus.

Fin blomsteroase i Tivoli!

Fin blomsteroase i Tivoli!

Utsikt til Færgekroen Bryghus!

Fin blomsteroppsats i Tivoli!

Fin blomsteroase i Tivoli!

Utsikt til sjørøverskuta i Tivoli.

Utsikt til Færgekroen Bryghus.

Utenfor Færgekroen Bryghus i Tivoli.

Utsikt fra Færgekroen Bryghus!

Utsikt fra Færgekroen Bryghus!

Utsikt fra Færgekroen Bryghus!

Oase foran Nimb Hotel.

Flott pynta trær i Tivoli!.

Oase foran Nimb Hotel.

Fint ved inn-/utgangen til Tivoli!

Fotomontasje fra inn-/utgangen til Tivoli.

Ei rose på besøk i Tivoli!

Den store fontenen i Tivoli.

Færgekroen Bryghus i Tivoli

Populær karusell i Tivoli!

Populær karusell i Tivoli!

Oase foran Nimb Hotel.

Oase foran Nimb Hotel.

Oase foran Nimb Hotel.

Mange flere bilder på min
konto på Google Foto


Kveldsbilder fra Tivoli
.......................................

Kommentarer