Husum Torv i København

Husum Torv i ut­kanten av København.

De gangene vi har bodd i Vester­bro­gade i Køben­havn har jeg ofte sett en buss med skiltet Husum Torv, og lurt på hvor­dan det ser ut der. Søn­dag 28. au­gust tok vi buss 5C til ende­holde­plas­sen Husum Torv for endelig å ta plassen i øyesyn. 

Bakgrunnen til at jeg er litt nys­gjerrig på navnet «Husum», er at jeg født og opp­vokst i Husumgården i Verdal. Jeg har tid­lig­ere vært i den lille byen Husum i Nord-Tyskland,  og selv om det var lite å se på  her på Husum Torv i København, så har jeg i alle fall hvert her!

Husum Torv i utkanten av København.

Og nå har jeg også vært på Husum Torv i utkanten av København.

.................................

Kommentarer