Kongens Nytorv i København

Kongens Nytorv med rytterstatuen av Christian V, konge av Danmark-Norge.

Mel­lom 24. aug­ust og 1. sept­ember 2022 var Greta og jeg i Køben­h­avn og fei­ra Sølv­bryl­lup og hennes 75-års­dag.  Vi har vært i Køben­havn mange gang­er før og sett ganske mye av byen. I år be­stemte vi oss for å kjøpe bil­letter for buss og T-bane, og det førte til at vi farta en del om­kring og fikk opp­leve enda flere steder av byen. 

Tors­dag 25. august var vi litt rundt om kring med T-bane, og her er noen bild­er jeg tok etter at vi hoppa av T-banen på Kongens Nytorv. Plassen er nok mest kjent for å være et vikt­ig tra­fik­knute­punkt med bl.a. Det konge­lige Teater, Hotel d'Angle­terre og at den ligger like ved like ved Strøget og Nyhavn. Og at midt på plassen står en stor rytter­statue av den ene­veld­ige kongen av Danmark-Norge 1670-1699, kong Christian V.

Etter å ha sit­tet ei lita stund på plas­sen, gikk vi Strøget hele veien opp og etter hvert over Råd­hus­plas­sen og helt hjem til Comfort Hotel i Vester­brogade, men det er en annen historie...

Rytterstatuen av kong Christian V.

Rytterstatuen av kong Christian V.

Fint på Kongens Nytorv!

Fint på Kongens Nytorv!

Kongens Nytorv med rytterstatuen av Christian V, konge av Danmark-Norge.

Flere bilder på min konto på Google Foto

Kongens Nytorv, okt. 2021

.....................................

Kommentarer