Utstillingen «Inkarnasjon» på det gamle Munchmuseet

Gruppeutstillingen «Inkarnasjon» på Gamle Munch i Tøyengata 63 på Tøyen i Oslo.
Fotomontasje utenfor det gamle Munchmuseet på Tøyen i Oslo.

Utstilling på Gamle Munch

Fredag 12. mai 2023 var det vel­dig flott vær i Oslo og vi var på en fin tur i Botanisk hage der det blomstra noe enormt fint. Der­etter var vi på kunst­ut­stil­lingen ««Inkarna­sjon» på Gamle Munch i lokal­ene til det gamle Munch­museet. 

Og der del­tok om­gangs­vennen, billed­hog­geren Bjørn «Kunstner­bjørn» Sør­vang Hansen med flere av sine kunst­verk.

Lokalene til det gamle Munch­museet har etter at Munch­museet flytta ned til Bjør­vika, blitt brukt som korona­vaksine­stasjon for Bydel Gamle Oslo og har visst­nok også del­vis stått tomme. Det har også vært snakk om at Natio­nal­theatret skulle bruke lokal­ene mens teat­ret pus­ses opp, men teatret har funnet andre lokaler. bl. a. Kanon­hallen på Løren.

For tidene leier komm­unen ut hele byg­get til div­erse kunstner­organisa­sjoner og en del ung­dommer fra by­delen har gått sammen og driver cafeen i bygget. Jeg synes det er vel­dig hygge­lig at det fort­satt er liv og røre i byg­get og ekstra hygge­lig at det fort­satt av­holdes kunst­ut­stil­linger i de flotte lokal­ene på Tøyen i Oslo.

Bildene her tok jeg mens jeg var og be­søkte «Kunstner­bjørn»  på ut­stil­lingen på Gamle Munch. Jeg har tid­ligere pres­entert bild­ene på Bjørns Facebook-side, men de tåler flere oppslag! Flink kar!

Gruppeutstillingen «Inkarnasjon» på Gamle Munch i Tøyengata 63 på Tøyen i Oslo.
En stor kunstner!

Gruppeutstillingen «Inkarnasjon» på Gamle Munch i Tøyengata 63 på Tøyen i Oslo.
Fotomontasje fra Bjørns stand.

Gruppeutstillingen «Inkarnasjon» på Gamle Munch i Tøyengata 63 på Tøyen i Oslo.
Fotomontasje fra Bjørns stand.

Gruppeutstillingen «Inkarnasjon» på Gamle Munch i Tøyengata 63 på Tøyen i Oslo.
Bjørns «Ben Hur»-skulptur — i tre.

Gruppeutstillingen «Inkarnasjon» på Gamle Munch i Tøyengata 63 på Tøyen i Oslo.
Bjørns «Ben Hur»-skulptur — i tre.

Gruppeutstillingen «Inkarnasjon» på Gamle Munch i Tøyengata 63 på Tøyen i Oslo.
Bjørns «Ben Hur»-skulptur — i tre.

Gruppeutstillingen «Inkarnasjon» på Gamle Munch i Tøyengata 63 på Tøyen i Oslo.
Bjørns «Okse» — i bronse.

Utstillingsplakaten til utstillingen.

Utvida versjon på min
konto på Google Foto
....................................

Kommentarer