Midtsommer i kolonihagen

Liljebakken i Solvang kolonihager på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Fine peoner i Liljebakken i Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Oslo.

Sommerbilder 2023 fra Solvang, avd. 1

Jeg tok disse bildene her i Odins hage i dag tid­lig og resten av bild­ene fra om­trent 12.45. Nyde­lig vær her i koloni­hagen og vel­dig fint. Får se om jeg tar en kvelds­tur og foto­graf­erer litt av her­lig­heten. 

Her er det mange bil­der fra Jas­min­veien og par­sell 40 i Jas­min­veien, som er en av de abso­lutt flot­teste par­sellene i Solv­ang kolo­ni­hager sine fem av­del­inger! 

(I uke­bladet Hjemmet for uke 25 2023 var det fint in­ter­vju med par­sell­eieren, Vegar om hvor­dan han greier å få til en slik flott hage! Artikkelen heter «Vidunder­lig rose­hav» og står på sidene 14-18.)

I kveld er det Sankt­hans­aften og i mor­gen skal vi ha gjes­ter og det blir grill­ing uten­for Huset og lev­ende musikk. Så det er bare å glede seg!

Ha en fin midtsommerkveld!

Jasminveien i Solvang kolonihager på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Jasminveien på Solvang 1.

Jasminveien i Solvang kolonihager på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Jasminveien på Solvang 1.

Syrinalléen i Solvang kolonihager på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Syrinalléen på Solvang 1.

Jasminveien i Solvang kolonihager på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Fotomontasje fra Jasminveien.

Jasminveien i Solvang kolonihager på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Parsell 40 på Solvang 1.

Jasminveien i Solvang kolonihager på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Parsell 40 på Solvang 1.

Jasminveien i Solvang kolonihager på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Parsell 40 på Solvang 1.

Jasminveien i Solvang kolonihager på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Fotomontasje fra Jasminveien.

Jasminveien i Solvang kolonihager på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Parsell 40 på Solvang 1.

Jasminveien i Solvang kolonihager på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Parsell 40 på Solvang 1.

Jasminveien i Solvang kolonihager på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Fotomontasje fra Jasminveien.

Jasminveien i Solvang kolonihager på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Parsell 40 på Solvang 1.

Liljebakken  i Solvang kolonihager på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Liljebakken på Solvang 1.

Liljebakken  i Solvang kolonihager på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Liljebakken på Solvang 1.

Odins hage i Liljebakken

Odins hage i Liljebakken i Solvang kolonihager på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Peonene står seg i Odins hage.

Peonene står seg fort­satt fint i bloms­ter­bedet for­an hytta vår. Vi skal feire Sankt­hans på par­sellen vår i morgen og alt er helt under kontroll...

Ellers er vi særs privi­legerte vi som er så hel­dig å ha en kolon­ihage i Oslo! Selv har jeg bodd her i Odins hage i oasen Solvang koloni­hager, avd. 1 siden som­meren 1992 og triv­es som plom­men i egget. Og jeg kan vel si det slik med melo­dien til  Daysy, Daysy:

Solvang, Solvang 
her holder sommer'n hus
Her på Solvang
får jeg min beste rus.
Og jeg trives så godt i hagen
når sola skinner om dagen.
Og når det er Sankthans
og du er min gjest,
da er jeg i paradis!

Odins hage i Liljebakken i Solvang kolonihager på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Hytta vår i Odins hage.

Odins hage i Liljebakken i Solvang kolonihager på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Peonene står seg i Odins hage.


Kommentarer