Regnet gjør godt for plantene i Odins hage

Sommerbilder fra Odins hage i Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Plantene trives godt i ene blomsterurna i Odins hage på Solvang, avdeling 1.

SOMMERBILDER 2023 FRA ODINS HAGE

Torsdag 6. juli 2023 hadde vi noen heft­ige regn­byger her i koloni­hagen og jeg tok disse bild­ene om­trent fra klokka 13.35, i mel­lom noen heft­ige regn­skyll. Rundt Sankt­hans var de vel­dig tørt og plena på par­sellen var borti­mot brun­svidd. Og i Oslo var det så mye vann­mangel at det var bål­forbud ute i nat­uren og van­nings­for­bud med slange. Etter Sankt­hans har det hel­dig­vis kom­met en del regn og plant­er og plena ser nå bra ut igjen.

Ellers er det som jeg har skrevet mange, mange ganger før mor­somt å ta bilder, sær­lig av blomster — som står rela­tivt stille, ser ikke bort, opp eller ned, lager ikke grim­aser eller gjør seg vanskelig!

Sommerbilder fra Odins hage i Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo
Rosene trives etter regnet!

Sommerbilder fra Odins hage i Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo
Stokkrosene har begynt å blomstre.

Sommerbilder fra Odins hage i Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo
Rosene trives etter regnet!

Sommerbilder fra Odins hage i Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo
Rosene trives etter regnet!

Sommerbilder fra Odins hage i Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo
Rosene trives etter regnet!

Sommerbilder fra Odins hage i Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo
Fredløsen trives etter regnet!

Sommerbilder fra Odins hage i Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo
Rosene trives i blomsterbedet foran hytta vår i Liljebakken 46 på Solvang 1!

Kommentarer