John Colletts plass på Ullevål Hageby i Oslo

rognebær på hjørnet av Sogns­veien og Ulle­våls­alléen på Ulle­vål Hage­by i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Mye rognebær på hjørnet av Sogns­veien og Ulle­våls­alléen på Ulle­vål Hage­by.

Fredag 8. september 2023 flytta vi ned fra Sol­vang 1 og ons­dag 13. sept. var vi en rask tur opp til hytta for å hente siste rest av mat i fryseren og noen andre små­ting. Vi tok 17-trikken fra Sofien­berg til Abels hage på John Coll­etts plass på Ulle­vål Hageby for der­etter å bytte til 25-bussen opp til Sol­vang. Mens vi venta på bussen tok jeg disse bild­ene fra Abels hage på John Collets plass. Det er mye rogne­bær på hjør­net av Ulle­våls­alléen og Sogns­veien, og vi får håpe at ord­taket om at rogne­bær­trærne ikke skal bære tungt to ganger samme vinter som høsten før, er riktig — noe som skal bety at det blir lite snø i vinter! 

Tele­fonen i den gamle tele­fon­kiosken vir­ker ikke, men her kan en i alle fall bytte bøker eller bare ta meg seg ei bok eller to. På det siste bildet har vi flott eik som ble fredet så tid­lig som i oktober 1954.

Ellers ble Abels hage pusset opp for noen år siden og er nå i ferd med å bli vel­dig fin igjen. Flust av bilder fra Abels hage kan ses her.

rognebær på hjørnet av Sogns­veien og Ulle­våls­alléen på Ulle­vål Hage­by i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Mye rognebær på hjørnet av Sogns­veien og Ulle­våls­alléen på Ulle­vål Hage­by.

Bokbyttekiosk ved Abels hage på Ulle­vål Hage­by i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Bokbyttekiosk ved Abels hage på John Colletts plass på Ulle­vål Hage­by.

Fredet eik i 1954

Flott fredet eik ved John Colletts plass buss­holde­plass på Ullevål hageby i Bydel Nordre Aker Oslo!
Flott eik ved John Colletts plass buss­holde­plass på Ullevål hageby i Oslo!

Bilder på min konto
på Google Foto


Hummer og kanari fra Abels hage
ved John Collett plass (2012-2021)


Diverse innlegg her på bloggen
fra John Collets plass

.........................................

Kommentarer