Sommerfint på Honnørplassen på Solvang 1!

Sommerfint på Honnørplassen i Solvang kolonihager, avd. 1 på Sogn i Nordre Aker i Oslo!
Sommerfint på Honnørplassen i Solvang kolonihager, avd. 1 på Sogn i Oslo!

SOMMERBILDER FRA SOLVANG 1
Fint på Honnør­plassen ved Nedre port inn til Sol­vang 1 i går! Tok disse bilde­ne fra om­trent klokka 16.40 i går da kona og jeg var på vei ut av koloni­hagen for å ta 25-bussen ned til Maj­orstua.

Sommerfint på Honnørplassen i Solvang kolonihager, avd. 1 på Sogn i Nordre Aker i Oslo!
Sommerfint på Honnørplassen!

Sommerfint på Honnørplassen i Solvang kolonihager, avd. 1 på Sogn i Nordre Aker i Oslo!
Sommerfint på Honnørplassen!

Sommerfint på Honnørplassen i Solvang kolonihager, avd. 1 på Sogn i Nordre Aker i Oslo!
Sommerfint på Honnørplassen!

Sommerfint på Honnørplassen!

Fotomontasje fra Honnørplassen i Solvang kolonihager, avd. 1 på Sogn i Nordre Aker i Oslo!
Fotomontasje fra Honnørplassen.

Fotomontasje fra Honnørplassen i Solvang kolonihager, avd. 1 på Sogn i Nordre Aker i Oslo!
Fotomontasje fra Honnørplassen.

Fotomontasje fra Honnørplassen.

Min konto på Google Foto:
............................................

Kommentarer