Visninger på Google Maps

Visninger på Google Maps.

Visninger på Google Maps

I de siste åra har jeg lagt ut en del bilder fra Oslo og Drammen, Trond­heim etc. samt for­skjel­lige uten­lands­ferier jeg har vært på. Her har jeg samla noen av meld­ingene jeg har fått fra Google Maps om hvor mange ganger bild­ene mine er blitt vist på kart­tjen­esten deres. Kan selvsagt ikke legge ut dir­ekte per­son­lige bilder eller slike tulle­bilder som her, men mor­somt at det har blitt så mange vis­ninger.

Uansett: Der­som en Googler på bilder etter f. eks. Birke­lunden, Olaf Ryes plass, Sofien­berg­parken, Furu­set, Bygdøy eller Karl Johans gate i Oslo, Bergen, Dram­men, Lille­strøm, Trond­heim, Lon­don Eye eller Camden i London, Cavtat i Kroatia, Puerto de Mazarrón i Spania, Merano i Nord-Italia... og velger «Google Maps», så bør en ikke bli vel­dig over­raska om det ligger bilder av meg der.

Per 21. mai 2024 er det over 40 millioner visninger på Google Maps.

20.11.2022: 11 375 600 visninger på kart­tjenesten Google Maps.


27.01.2022: 11 237 100 visninger.

14.11.2021:10 375 400 visninger.

02.11.2021: 10 191 500 visninger.

28.07.2021: 8 567 100 visninger.

15.07.2021: 8 353 200 visninger.

02.11.2021: 7 971 300 visninger.

06.06.2021: 7 759 400 visninger.

26.04.2021: 7 117 300 visninger.

6 842 300 visninger på Google Maps.

06.04.2021: 6 837 90 visninger.

07.11.2020: 5 426 500 visninger på karttjenesten Google Maps.

Større og flere bilder på Google Foto

Kommentarer