Det våres i Dalen på Solvang 1!

Det våres i Dalen på Solvang 1.

Lørdag 7. mai 2022 var jeg innom Huset på Solvang 1 og snakka med Greta som hadde pliktarbeid. Det våres i Dalen på Solvang 1 og jeg tok i full fart disse bildene nedover og oppover Dalen. Det grønnes og snart blir det veldig fint her! Og i løpet av uka flytter vi opp til kolonihagen for en ny sesong... 

Utsikt nedover Dalen på Solvang 1.

Utsikt nedover Dalen på Solvang 1.

Utsikt nedover Dalen på Solvang 1.


Utsikt nedover Dalen på Solvang 1.

Utsikt oppover Dalen på Solvang 1.

Utsikt oppover Dalen på Solvang 1.

Utsikt nedover Dalen på Solvang 1.

Utsikt oppover Dalen på Solvang 1.

I jubileumsboka «Solvang kolonihager, Avd. 1 70-år 1929 -1999», utgitt i august 1999 står det at

«Dalen var i utgangspunktet en dyp dal hvor det rant en bekk. Bekken er nå lagt i rør. Helt fra starten har Dalen vært prosjektert som forsamlings- og lekeplass. Før krigen ble den benyttet til sammenkomster for barn og voksne med underholdning av forskjellig slag. Dans, skytekonkurranser, ballkast, skolekorps, lykkehjul etc. var da vanlig. Kolonistene betalte 10 øre per dans til delvis dekning av musikken! Dessuten opptrådte bl.a. sirkus-direktør Arnardo med sine tryllerier og Gunders med sine ablegøyer.

[...........]

Bålet i Dalen
I mange år hadde man vår og høst adgang til å brenne avskjær fra busker og trær på bål i Dalen. Styret fastsatte i sine innkallinger til vår og høstmøter det nøyaktige tidsrom for bålbrenningen - gjerne 14 dager sist i mai og september. Dessuten kunne man legge brennbart avfall på St. Hansbålet.

Denne greie ordningen ble det slutt med fra sommeren 1988 da kommunen nedla allment forbud mot bålbrenning i Oslo. For dem av oss som ikke selv komposterer på egen parsell, har vi heldigvis kommunens komposteringsplass like nedfor Gaustad. Hvor lenge - det får tiden vise.»¨

Bilder på min konto på Google Foto:

Kommentarer