Oljemalerier fra Schous plass

«Oljemaleri» fra Schous plass på Grünerløkka i Oslo.

Veldig fint på Schous plass for tiden. Trærne blomstrer ut mot Thv. Meyers gate og den travle plassen er en fryd for øyet!

Schous plass  Grünerløkka i Oslo ligger «mellom Thorvald Meyers gate og Toftes gate, bak tidligere Schous Bryggeri. Plassen er oppkalt etter bryggerieier og legatstifter Christian Julius Schou (17921874), som i 1837 overtok Youngs bryggeri og døpte det Schous Bryggeri. Plassen ble opparbeidet først i 1887. I årene 1915 og 1916 ble plassen parklagt, og parkanlegget ble senere opprustet i 1986. Den søndre delen av plassen har nå en lekeplass. Plassen fikk sitt navn av bystyret i 1874.» Wikipedia.

I tillegg er plassen kjent for at den stilige Millsveggen og Deichmanske bibliotek, filial Grünerløkka ligger her, og ikke minst at Edvard Munch bodde på Schous plass 1 i perioden 1885–1889 og her malte han blant annet «Sykt barn» (1886) og «Vår» (våren 1889). Gården er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt til minne om kunstneren. Les mer på Oslo byleksikon. 

Bildene er i ettertid forsøkt endret til «oljemalerier» ved hjelp av dataprogrammet FotoSketcher som en med relativt liten innsats kan gjøre om bilder til f. eks. til «strektegninger», «akvareller» og som her til «oljemalerier».

«Oljemaleri» fra Schous plass.

«Oljemaleri» fra Schous plass.

«Oljemaleri» fra Schous plass.

Her bodde Edvard Munch i 1985-1989.

«Oljemaleri» fra Schous plass.

«Oljemaleri» fra Schous plass.

«Oljemaleri» fra Schous plass.

«Oljemaleri» fra Schous plass.

.............................................................

Vanlige bilder fra Schous plass

11. mai 2021 — Amok med kamera på Schous plass! «Oljemalerier»

Diverse bilder fra Schous plass

Kommentarer