Lussi på besøk på verandaen vår i Odins hage på Solvang, avdeling 1.

Nabokatta Lussi bor hver sommer på Sol­vang, avd. 1 sammen med mat­mors fam­ilie og ­hunden «Snoopy».

Lussi kommer ofte på besøk til oss og det skyl­des kan­skje at Lussi har fått nok av bikkja og ung­emas på pars­ellen. Nå har nabo­ene flytta opp for i år og Lussi kom­mer oft­ere og oft­ere på be­søk til oss i Odins hage. Hun har i de siste år­ene kom­met vel­dig mye på be­søk og triv­es tyde­lig­vis vel­dig godt både ute på par­sellen og inne i hytta vår. 

Vi synes det er bare trive­lig å ha en sel­skaps­syk katt på be­søk. Hun lig­ger for det meste og sover, steller seg eller for­langer kos. Den freser og blir vel­dig for­nærma der­som vi vil flytte på den og da vil den straks ut. Men etter noen min­utter vil den inn igjen. Lussi går hjem og spiser og når den har spist, kommer den løp­ende hit og står noen ganger på to og banker med pot­ene på glass­døra på ver­andaen. 

Lussi er visst­nok 15 år og katte­kalku­la­toren hev­der at den der­med er 77 år. Så jeg skjøn­ner godt at den eldre damen ikke klat­rer i trærne for å fange fugler lenger, men helst sitter og ser på. Høyt flyr de, og smaker gjør de vel heller ikke lenger. 

Håper at Lussi kommer like mye på be­søk i år som tid­lig­ere sesonger!

Lussi på besøk på verandaen vår.

Lussi på besøk i Odins hage.


Lussi på besøk i Odins hage.

Lussi på besøk i Odins hage.
...........................................

Diverse bilder av Lussi
på min konto på Google Foto:
Kommentarer