«Oljemalerier» fra Oslo sentrum

«Oljemaleri» og fotomontasje fra Studenterlunden i Oslo sentrum.

Ser jeg var på Karl Johans gate på samme dato i fjor. Har be­stemt meg for å samle de fleste bild­ene jeg har be­nytta meg det kraft­ige data­programmet Foto­Sketcher til å end­re van­lige bild­er til «olje­malerier». Og på denne siden kan en se noen «olje­male­rier» fra Karl Johans gate og Spiker­suppa fra samme dato i fjor. Og som jeg da omtrent­lig skrev på min hjemme­side: Torsdag 3. juni 2021 var det veldig fint vær i Oslo og vi be­stemte oss der­for for å ta en tur ned til Karl Johans gate nede i Oslo sentrum. Omtrent klokka 14.30 tok vi T-banen fra Ullevål T-bane­stasjon ned til National­theatret og gikk der­etter ned­over Karl Johans gate, svingte innom Spiker­suppa og opp til Eger­torget og satte oss der­etter ned ute på Scotsman.

Tror det grunnet den på­gående korona­pandemien er første gang jeg har vært på Karl Johan i år og det var veldig trive­lig å sitte ute på Scotsman og glane på folket som gikk forbi.
Vi ble sitt­ende der i ett par timers tid og før vi dro hjem til Sol­vang koloni­hager, gikk vi innom Stor­torget og kjøpte flere sommer­blomster for å pynte mer ute på koloni­hage­pars­ellen vår. En trive­lig etter­middag på Karl Johan!

........................

Ned­erst på denne siden har jeg lenket opp til div. «olje­male­rier» fra Oslo sentrum, som jeg tid­ligere har lagt ut på min konto på Google Foto — og her på blog­gen min har jeg tid­ligere i dag samla masse mer «nor­male» bilder fra Karl Johans gate.

«Oljemaleri» fra Egertorget i Oslo.

«Oljemaleri» fra Stortinget på Karl Johan.

«Oljemaleri» fra Stortinget.

«Oljemaleri» fra Spikersuppa.

«Oljemaleri» fra Spikersuppa.

«Oljemaleri» fra Spikersuppa.

«Oljemaleri» fra Spikersuppa.

«Oljemaleri» fra Karl Johan.

«Oljemaleri» fra Karl Johan.

«Oljemaleri» fra Karl Johan.

«Oljemaleri» fra Karl Johan.

Flere bilder fra samme dato

Diverse oljemalerier fra Oslo sentrum
på min konto på Google Foto:

Oljemalerier fra Slottsparken og
7. juni-plassen (sept. 2021)


Oljemalerier fra St. Hanshaugen i Oslo (juli 2021)

«Oljemalerier» fra Oslo rådhus og
Aker Brygge (mars 2021)


Kveldsbilder fra Aker brygge
(nov. 2020)

...................................

Kommentarer