Trivelig på Karl Johans gate og i Spikersuppa

Skulptur av Gunnar «Kjakan» Sønsteby ved Studenterlunden på Karl Johan.

Har gjennom alle år jeg har bodd her i Oslo tatt vel­dig mange bilder i om­rådet rundt Karl Johans gate. Jeg har nå be­stemt meg for å samle de fleste av disse bild­ene her på bloggen min, og her er en del bilder fra om­rådet rundt øvre del av Karl Johans gate mellom Student­er­lunden og Spiker­suppa i Oslo, tatt på samme dato i fjor, og som jeg da om­trent­lig skrev på min hjemme­side:

Torsdag 3. juni 2021 var det vel­dig fint vær i Oslo og vi be­stemte oss der­for for å ta en tur ned til Karl Johans gate nede i Oslo sentrum. Omtrent klokka 14.30 tok vi T-banen fra Ullevål T-bane­stasjon ned til National­theatret og gikk dere­tter ned­over Karl Johans gate, svingte innom Spiker­suppa og gikk opp til Eger­torget og satte oss der­etter ned ute på Scotsman. 

Tror det grunnet den på­gående korona­pande­mien er første gang jeg har vært på Karl Johan i år og det var veldig trive­lig å sitte ute på Scotsman og glane på folket som gikk forbi. 

Vi ble sitt­ende der i ett par timers tid, og før vi dro hjem til hytta vår på Solvang 1, gikk vi innom Stor­torget og kjøpte flere sommer­blomster for å pynte mer ute på koloni­hage­parsellen vår. En trive­lig etter­middag på Karl Johan!

Karl Johans gate ved Studenterlunden.

Karl Johans gate ved Studenterlunden.

Karl Johans gate ved Studenterlunden.

Karl Johans gate ved Studenterlunden.

Det juridiske fakultet på Karl Johans gt.

Skulptur av Gunnar «Kjakan» Sønsteby.

Bassenget i Spikersuppa. 

Norges eldste Narvesen-kiosk.

Stortinget sett fra Spikersuppa.

Fotomontasje fra Spikersuppa.

Fotomontasje fra Spikersuppa.

Norges Storting i Karl Johans gate 22.

Utsikt fra Spikersuppa til Stortinget.

Fint i Spikersuppa ved Stortingsgata.

Spikersuppa med Stortingsgata.

Karl Johans gate ved Spikersuppa.

Karl Johans gate ved Spikersuppa.

Spikersuppa ved Karl Johans gate.

Flere bilder fra samme dato


Bilder fra Karl Johans gate på min konto på Google Foto:


Når man samler bilder på et sted, kan en vel like godt ta med en del bilder fra 
Slottsparken og Slottet på Bellevue-høyden, helt øverst på Karl Johan:
........................................

Kommentarer