Skulpturen av Hjalmar «Hjallis» Andersen i Trondheim

Per Ungs skulptur av Hjalmar «Hjallis» Andersen i Kongens gate i Trondheim.

Mellom 5. og 7. aug­ust 2022 var kona og jeg på Inder­øya i Nord-Trønde­lag i for­bind­else med et bryll­up. Og søn­dag 7. aug­. tok vi toget til Tron­dheim for å bo to net­ter på Radis­son Blu Royal Garden i Kjøp­manns­gata. 

Har hørt at det ikke har vært så dår­lig juli-vær i Trønde­lag på mange ti-år. Men vi var hel­dig med været og under opp­hold­et i Trond­heim var det godt og varmt vær. Ja vel­dig fint vær og masse­vis av folk ute i gat­ene og rene vår­slippet på ute­rest­au­rant­ene ved torget. 

Søndag 7. august var vi på Café Grafen  i Kongens gate 8, og like bortenfor Grafen, står bil­led­hog­geren Per Ungs skulpt­ur av skøyte­kongen Hjalmar «Hjallis» Andersen.

Fra www.trondheim.no har jeg tatt meg friheten til låne dette:

«Trondheims populære skøyteløper Hjalmar Andersen (f. 1923) fikk med denne skulpturen sitt fortjente minnesmerke.

Skulpturen, som var en gave til byen i anledning tusenårsjubileet, ble avduket på skøytekongens 75-årsdag, den 12. mars 1998. Den er plassert foran den gamle telegrafbygningen, men skal flyttes til området ved Stadion på Øya. Statuen viser Hjallis i aksjon slik mange husker ham.

Den er basert på et foto fra OL i Oslo 1952, der Hjallis, som for øvrig tok tre gullmedaljer, i karakteristisk stil slenger armen på siste oppløpsside av 10 000-meteren.» Les mer.

Uansett planer om flyt­ting eller ei, så står skulpt­uren fort­satt i Kong­ens gate, og jeg har for­stått det slik at mange er mot at den skal flyt­tes til skøyte­banen på Øya. 

Dess­verre hadde noen limt fast en Hitler-bart på skulpt­uren, men den har jeg for­søkt å fjer­ne digi­talt. 

Har som van­lig lekt meg i Photo­shop, men det er jo det som er morsomt!

Fotomontasje av Hjallis»-skulpturen.

Per Ungs skulptur av «Hjallis».

Fotomontasje av Hjallis»-skulpturen.

Fotomontasje av Hjallis»-skulpturen.

Flere bilder på min konto
på Google Foto

...................................

Kommentarer