Spikersuppa og Karl Johans gate

Ny skulptur i Spikersuppa av kreftsyk dame som har fjernet det ene brystet.

Onsdag 3. august 2022 hadde jeg noen ær­ender på Karl Johans gate og på Jern­bane­torget, og tok T-banen fra Ulle­vål stadi­on ned til byen. Det var fint vær, så jeg hadde på for­hånd be­stemt meg for å gå av T-banen på Nationa­ltheatret for der­etter å rusle langs Karl Johan gjen­nom Studenter­lunden og  Spiker­suppa og vid­ere ned­over Karl Johan ned til Jern­bane­torget.

Ny statue av kunstneren Hans A. Fagerås
I bassenget i Spikersuppa  var det av en eller annen grunn ikke vann, men turist­venn­lig er det i alle fall ikke. Viktig­ere er det at jeg la merke til en statue jeg ikke har sett før: ja en ny statue av ei dame med kun ett bryst. Har i etter­tid funnet ut at den er laget at kunst­neren Hans Anton Fagerås og er av en kvinne som har uhel­brede­lig kreft og som har måttet fjerne det ene brystet.

Til Aften­posten sier styre­leder i Bryst­kreft­foreningen, Ellen Harris Utne at «En statue av en kvinne med bryst­kreft er aldri blitt laget før. Bryst­kreft­for­ening­en sier det be­tyr mye at de nå får en statue som kan skinne blant folk på gaten.» Videre står det at  «Bryst­kreft­for­eningen håper og tror at denne stat­uen vil syn­lig­gjøre alle de som lever med en uhel­brede­lig syk­dom. Og mener man må tørre å snakke om døden på en natur­lig måte.» Hun sier videre at

« — Denne stat­uen minner oss om at syk­dom og død er en del av livet.» Se hele intervjuet.

Fint i Spikersuppa!
Ellers var det vel­dig fint i Spiker­suppa med flotte blom­ster­bed som all­tid er en fryd for øyet. Men trist at det ikke var vann i bas­senget! En får håpe at dette ikke er et spare­til­tak fra Oslo kom­munes side!

Arne Durbans «Lekende barn».

Arne Durbans «Lekende barn».

Viktig skulptur i Spikersuppa.

Viktig skulptur i Spikersuppa.

«Henrik Wergeland» i Spikersuppa.

Arne Vigelands «Hjortegruppe».

Utsikt ned mot Stortinget.

Fint blomsterbed i Spikersuppa.

En av Norges eldste Narvesen-kiosker.

Karl Johans gate i retning slottet.

Karl Johans gate i retning slottet.

Karl Johans gate nedenfor Egertorget.

Flere bilder på min konto
på Google Foto


Bilder fra på min
konto på Google Foto:

Juli 2021: Karl Johans gate fra
Egertorget til Nationaltheatret


Hummer og kanari fra sept. 2019 fra
Karl Johans gate og Spikersuppa

..............................

Kommentarer