«Torgkona» i Trondheim

Hornemansgården ved Trondheim torg.

Søndag 7. august 2022:
Like foran Horne­mans­gården ved Torget i Trond­heim står en stil­ig skulpt­ur laga av bil­led­hog­geren Tone Thiis Schjetne. Den heter «Go'dagen» og på folke­munne blir den kalt for «Torg­kona».

«Torgkona» i President­veita i Trond­heim.

Da Thiis Schjetne også har tre skulpt­urer på Grøn­lands torg i Oslo, kjen­ner jeg litt til kunst­neren fra før. På Grøn­lands torg har hun en bronse­skulpt­ur av en «ape med ball» og to skulpt­urer av noen mor­somme klovner. Se mer på min konto på Google foto.

Fra trondheim.no har jeg tatt meg friheten til å låne dette:

«Denne populære skulpturen, som også går under navnet Torgkona, ble laget allerede i 1980. Først fikk Stavanger sin kone bekostet ved hjelp av kronerulling blant byens innbyggere. Så våknet trondhjemmerne og ville ha en de også. Modellen var en kone som i sin tid hadde kommet nordfra for å være hushjelp i byen. I årene etter krigen pleide hun å vanke nede ved Torvet eller sitte på en benk ved Domkirken. Når folk hilste på henne, pleide hun å svare med et ”Go’dagen”. 

Mange synes de drar kjensel på denne konen, for kunstneren har lykkes i å gjøre henne allmenn. Tone Thiis Schjetne har spilt en viktig rolle i Trondheims kunstliv. Like etter endt utdanning ble hun engasjert ved Nidarosdomens restaureringsarbeider, og modellerte flere helgenskulpturer, fabelfigurer og dyreskikkelser (kimærer). Hun har også utført en rekke offentlige utsmykninger, både friser og frittstående skulpturer, byster og portretter. Karakteristisk er motiv som tematiserer det hverdagslige, gjerne med humoristiske innslag. Hun arbeider innenfor en klassisk tradisjon, men med ganske høy grad av abstraksjon og med frihet og ledighet i utførelsen.»
Se nettstedet.

«Torgkona» i Presidentveita i Trondheim.

«Torgkona» står egentlig helt til høyre foran den vakre Hornemansgården.

Fotomontasje fra Trondheim torg.


.........................................

Kommentarer