John Colletts plass i Oslo

Abels hage og trikkeholdeplassen på John Colletts plass i Ullevål hageby.

Vi er ofte på det lille trafik­knute­punkt­et og trikkes­løyfa på John Colletts plass i for­bind­else med at vi bytter til eller fra 25-bussen eller til eller fra 17- eller 18-trikken — av­heng­ig om hvor vi skal til i Oslo. Her er noen bilder fra Abels hage på John Colletts plass fra 23. aug. da vi var på vei til København og 16. sept. da var på vei ned fra Solvang koloni­hager til lei­lig­heten vår på Rode­løkka.

Ellers var John Collets plass på Ulle­vål hageby en liten unn­selig ende­stasjon for Ulle­vål hageby­trikken, før linja ble for­lenget til Riks­hospi­talet i 1999. I dag går 17- og 18 trikken forbi og fram til Riks­hospitalet. Holde­plassen har fort­satt en vende­sløyfe og kan der­for brukes som ende­stasjon også for vogn­tog med kun én fører­plass. Ofte var om­rådet her rundt vende­sløyfa bare søle og vann­dammer og selve plassen et gjørm­ete ingen­manns­land — som ikke kunne brukes til noe for­nuftig.

Ivrige sjeler i Bydel Nordre Aker gjorde de siste årene Trikke­sløyfa med Abels hage til en flott oase. I de siste år­ene for­falt imidler­tid plassen, men våren 2021 be­gynte kommunen å re­habili­tere Abels hage og er nå per sept.2022 full­stendig reno­vert og med tiden blir nok plassen veldig, veldig flott igjen! Og blir den like flott som den var i peri­oden 2012-2017, er det bare å lade kame­raet og knipse i vei igjen! 

Trikkesløyfa ved Abels hage.

Trikkesløyfa ved Abels hage.

Trikkesløyfa ved Abels hage.

John Colletts plass trikkeholdeplass.

John Colletts plass trikkeholdeplass.

John Colletts plass trikkeholdeplass.

John Colletts plass trikkeholdeplass.

23.08.2022: Fint i Abels hage!


Bilder på min konto på Google Foto:

Vårbilder fra 6. mai 2022

Hummer og kanari fra
John Colletts plass (2012-2021)

....................................

Kommentarer