Botanisk have i København

Palmehuset i Botanisk have i København.

Under årets besøk i Køben­havn i august var Greta og jeg to gang­er i Botan­isk have. Fredag 26. au­gust var det så varmt at vi ikke ork­et å gå noe sær­lig, men man­dag 28. aug­ust var det helt greit vær til å rusle rundt i deler av parken og se oss om. 

Botanisk have er en del av Natur­hist­or­isk mus­eum i Køben­havn og sor­terer under byens uni­versi­tet. Natur­hist­orisk mus­eum tar inn­gangs­penger. Botanisk have har deri­mot grat­is inn­gang og parken li­gger fint til mel­lom Sølv­gade, Øster Vold­gade, Øster Fari­mags­gade og Godt­hers­gade, ikke langt fra det store trafik­knute­punktet Nørre­port

Hageanlegget er vel­dig ulikt rent topo­graf­isk enn f. eks. Bot­anisk hage på Tøyen i Oslo, men det viste seg å være et idyl­lisk og fint av­skjerma park­område nesten midt i travle Køben­havn. Inne i hagen er det en flott dam og her har vi også et stort og arki­tekt­onisk vel­dig flott Palme­hus, popu­lært kalt «Sommer­fugl­huset». 

Men da vi før har vært i Schmetter­ling­haus i Palmen­haus i Schön­brunn i Wien og i Palme­huset i Bot­an­isk hage på Tøyen i Oslo, hoppet vi lett over både palmer og som­mer­fugler.

Rundt om­kring stod det en del skulpt­urer. Men hva ulike amasoner, sat­yrer og dis­kos­kast­ere har å gjøre i en bot­an­isk have, vet jeg ikke. Men pynt­er opp, det gjør de!

Vet hel­ler ikke hvor mye og ulike plant­er som egent­lig finnes her, men nå var det meste av­blomstra. Så skal en se mer av hagens blomster­prakt, må en nok hit litt tid­lig­ere på året. Men mor­somt å ha vært her også!

«Athene og satyren Marsyas».

Fint ved dammen i Botanisk have.

«Artemis med hinden».

Palmehuset i Botanisk have.

«Artemis med hinden». Fotomontasje.

Palmehuset i Botanisk have.

Palmehuset i Botanisk have.


Vakkert ved dammen i Botanisk have!

Skulpturen «Diskoskasteren».

Skulptur av amasone med ukjent navn.

Fint ved dammen i Botanisk have!

Fint ved dammen i Botanisk have!

Fint ved dammen i Botanisk have!

Idyll i Botanisk have!

Butterfly house i Botanisk have.

«Athene og satyren Marsyas». Fint!

Skulpturmøte i Botanisk have!

Ved ut-/inngangen ved Øster Voldgade.

Ved ut-/inngangen ved Øster Voldgade.

Ved ut-/inngangen ved Øster Voldgade.

...................................

Kommentarer