På tur med MS «Pearl Seaways» til København

Bakenden på MS «Pearl Seaway ved DFDS-kaia på Vippetangen i Oslo.

Den 23. august dro vi med Køben­havn­båten MS «Pearl Seaways» til Køben­havn for å feire sølv­bryl­lup. Det var fan­tast­isk fint vær i Oslo og i håp om å få en fin plass ute på restau­rant­en oppe på dekk, dro vi straks opp og sikra oss en plass. 

Jeg var rundt om­kring på ferga og tok disse bild­ene mens den lå ved DFDS-kaia på Vippe­tangen og noen bild­er uten­for Sør­enga like etter av skipet var i gang.  Jeg tok også en del over­lap­pende bild­er og har fors­økt å lage noen pan­orama­bild­er av disse.

I de siste år­ene har vi oftest tatt fly til Køben­havn, men etter som vi nå skulle være i byen i hele 8 dager, valgte vi denne gang­en å ta båten. Fint da at det var fan­tast­isk fint vær! Og vi fikk en vel­dig flott ut­sikt fra ferga ut til Bjør­vika og Sør­enga og opp­over byen! 

Og som ved flere tid­lig­ere turer, var det i dag vel­dig fint og trive­lig å sitte på dekk å nyte noen gods­aker i sola. Ellers tok jeg også noen bild­er under selve ut­seil­ingen i Oslo­fjorden, bl. a. uten­for Drøbak, men det får evt. bli til en annen gang...

Utsikt til bl. a. Munchmuseet i Oslo.

Utsikt til Oslo havnelager.

Utsikt til Oslo havnelager...

Utsikt til b l. a. Operaen.

Utsikt til bl. a. Munchmuseet.

Utsikt til bl. a. Munchs brygge.

Utsikt til Oslo havnelager...

Utsikt til bl. a. Deichmanske bibliotek..

Utsikt til bl. a. Munchmuseet.

Utsikt til Sørengautstikkeren.

Utsikt til Sørengautstikkeren.

Utsikt til Sørengautstikkeren.

Utsikt til bl. a. Operaen i Bjørvika..

Utsikt til Frammuseet på Bygdøy.

Utsikt til bl. a. Operaen i Bjørvika

Bak på dekk på MS «Pearl Seaway».

Bak på dekk på MS «Pearl Seaway».

Bak på dekk på MS «Pearl Seaway».

Utsikt til Kongshavn vgs. (Sjømannsskolen).

Bak på dekk på MS «Pearl Seaway».

Utsikt fra MS «Pearl Seaway» inn til Oslo.


.....................................

Kommentarer