Roseparken i Kongens Have i København

Roseparken i Kongens have med en stor statue av Caroline Amalie av Danmark.

Under årets besøk i Køben­havn fra 24. au­g. til 1. sept­. var Greta og jeg og farta mye rundt omkring i København. Fredag 26. au­g. starta vi dagen med en for­mid­dags­tur til havne­kvart­eret Nyhavn der vi tok oss en brus mens vi i en times tid satt og glante på det yr­ende folke­liv­et. Mens vi satt her bestemte vi oss for å ta en liten tur til Kongens Have, en kort T-bane­tur fra Ny­havn.

Det var fort­satt i over­kant varmt, så vi star­ta be­søket i Kongens Have med  å gå bort til en ute­café i noe som heter Her­kules­pavil­jongen. Og her kjøpte vi brus, kaffe og is — som vi hel­dig­vis kunne nyte i en skyg­gefull del av ute­café­en.

Etter hvert gikk vi noen få hundre meter over til den delen av Kongens Have som kalles for Rose­parken, men det var fort­satt så varmt at det en­este vi orket var å sitte på en benk rett bak en hekk som ga fin skygge. Men herifra var det fan­tast­isk ut­sikt og lett å ta bilder ut­over hele Rose­parken og til en rela­tivt stor skulpt­ur av Dron­ning Caroline Amalie, Christian VIIIs dron­ning fra hans andre ekte­skap. 

I 1660 kjøpte dronningen om­rådet der slottet Amalienborg står og hvor dron­ning Margrethe II av Danmark nå residerer...

Uansett: For eller mot mon­arki, for eller mot over­dådig over­klasse­luks­us, så var det vel­dig fint å sitte her å nyte ut­sikt­en over en sær­deles vakker rose­park! Så er man først i Køben­havn, så kan jeg som den blomst­er­elsk­eren jeg er, an­befale å ta en tur hit til Kongens Have — i alle fall der­som en her på som­meren mens det blomstrer! Og har man ikke vært på Karl Johan, har man vel ikke vært i Oslo! Har man ikke vært i Kongens Have, har man vel heller ikke vært i København!

Roseparken i Kongens have.

Roseparken i Kongens have.

Roseparken i Kongens have.

Roseparken i Kongens have.

Roseparken i Kongens have.

Utsikt fra Roseparken til Rosenborg slott.

Roseparken i Kongens have.

Roseparken i Kongens have.

Roseparken i Kongens have.

Roseparken i Kongens have i Danmark.

Flere bilder på min konto på Google Foto

Rosenborg Slot og Kongens Have,
13. oktober 2021

................................

Kommentarer