Alasia Cafe på strandpromenaden Piale Pala, Larnaka

Utenfor Alasia Cafe på Piale Pasa.

Om­trent klokka 13.30 på søn. 30. oktober gikk Greta og jeg en spas­er­tur på Strand­prome­naden Athen­on i Lar­naka bort til den store middel­alder­borgen Larnaca Medieval Fort. Borgen ligger ved enden av strand­prome­naden Athen­on og bade­stranda Fini­koudes. Like sør for borgen starter den rela­tivt lite trafikk­erte gata Piale Pala, og ned­erst langs gata går det en strand­prome­nade langs Middel­havet.

Ved tid­lig­ere opp­hold i Lar­naka har vi gått samme strek­ning mange gang­er før og vi har spist på flere av de rela­tivt mange rest­au­rant­ene som ligger langs strand­gata Piale Pala

I dag valgte vi Alasia Cafe, som vi ikke har vært på før. Det var fint vær, så vi satte oss ned på ute­ser­ver­ingen og be­stilte etter hvert en enkel lunsj: Stekt Hallo­umi med bacon og agurk og tom­ater i Pita-brød.

Halloumi er en geitost og er en spesialitet innenfor gresk-kypriotisk kjøkken. Stekt kan den minne om stekt fiske­pudding, men er en nydelig ost, og  som er en av mine favo­rit­ter som for­rett eller som ingred­iens i alle slags gresk-kypriotiske mat­ret­ter.

Fra Alasia Cafe er det fin ut­sikt over Piale Pala ned til Middel­havet, og Alasia viste seg å være et vel­dig trive­lig sted med masse­vis av flotte male­rier, flere små seil­skute­model­ler og flust av all slags mor­somme små­ting omkring inne i lokalet. Og veldig fint å sitte ute her og glane på folka som gikk for­bi på strand­prome­naden ned­en­for. 

Ellers er det mye rolig­ere ved Piale Pala enn ved Strand­prome­naden Athenon og bade­stranda Fini­koudes. Og her er det langt færre tur­ister og der­for mye mer au­tent­isk. Og da kypri­otene er vel­dig fam­ilie­kjære og famili­ene ofte er på rest­au­rant og spiser i helger og på fri­dager, så var det mange kypri­ot­iske famili­er innom i den tida vi satt her. 

Så søn­dag 30. nov. fikk vi en trive­lig etter­middag på en typ­isk lokal rest­au­rant med mest lok­ale gjester og med lokal mat og drikke. Og for det vi be­talte for mat og drikke, hadde vi knapt fått en pils eller et glass vin for i Norge!

Fotomontasje inne fra Alasia Cafe ved strandgata Piale Pasa i Larnaka.

Utenfor Alasia Cafe på Piale Pasa.

Inne på Alasia Cafe på Piale Pasa.

Detalj inne på Alasia Cafe på Piale Pasa.

Detalj inne på Alasia Cafe på Piale Pasa.

Inne på Alasia Cafe på Piale Pasa.

Inne på Alasia Cafe på Piale Pasa.

Alasia Cafe og naborestauranten Militzis.

Utsikt til naborestauranten Militzis.

Nytt besøk 7. november 2022

Inne på Alasia Cafe på Piale Pasa.

Mandag 7. nov. var vi på nytt lunsjbesøk på Alasia. Det kom ei lita regnskur mens vi satt der. Men det var godt og varmt og vi satt under tak. Så det gjorde oss ikke noe...

Inne på Alasia Cafe på Piale Pasa.

Inne på Alasia Cafe på Piale Pasa.

Inne på Alasia Cafe på Piale Pasa.

Inne på Alasia Cafe på Piale Pasa.

Utenfor Alasia Cafe på Piale Pasa.

Utenfor Alasia Cafe på Piale Pasa.

Flere bilder på min konto
 på Google Foto

................................

Kommentarer