INFLUENSASJUK!

Det er to sorter influensa, den som kvinnfolk har, og den mer dødelige man flu — den vi mannfolk rammes av!

Etter å ha lest Folke­helse­insti­tuttets for­klaring om symp­tom­ene på for­kjøl­else og influ­ensa,  antar jeg nå at jeg har på­dratt meg influ­ensa. Jeg får i alle fall håpe det ikke blir slik som jeg opp­levde situa­sjonen vint­eren 2016-2017!

«Ikke greit å ha influ­ensa i ukes­vis. Influ­ensa­epi­demien i års­skiftet 2016-2017 var ekstra hard — med mye feber og sterk og ved­var­ende hoste. Selv har jeg hatt denne drit­ten i flere uker.

Det hele startet et par uker før jul og jeg er ennå ikke kvitt feberen når dette skrives, den 9. januar 2017! Men av alt det som ikke har virket mot influ­ensaen, trur jeg nok at god jule­mat, jule­øl, ake­vitt, Whisky og Cognac var å fore­trekke fram­for varm kakao, hoste­saft og Para­cet! Ihvert­fall for humøret!»

Ellers skal man ikke spøke alt for mye med syk­dom, sær­lig jeg som er «syk både for­an og bak» og året rundt er av­hengig av hjerte-, diabetes- og allergimedisin. 

Men man blir vel ikke syk­ere av å tøyse og le litt av sin egen normalt skrale helse. Så jeg syter ikke, men jeg har fått «man flu» — og det er farlig det!

Influensa-sjuk!

MEL: Mot i brystet

Vondt i brystet,
tett i nesa,
vondt i hele skrotten!
Ja, jeg er så dårlig at jeg tror jeg dør!

Vondt i kroppen,
vondt i toppen,
vondt i bein og armer!
Ja, jeg er så dårlig at jeg tror jeg dør!

- Uff og uff og uff!
- Huff og huff og huff!
- Hoster gørr og dritt - og spyr på dass!!

Vondt i magen
vondt i halsen.
harker hele tida!
Ja, jeg er så dårlig at jeg tror jeg dør!

(Ja, i alle fall fall inntil
at jeg blir frisk igjen!)
.............................................

Omtrent 1 uke før i Ithaki Garden i Gamlebyen i Larnaka

Nå skal jeg forandre meg til det bedre!

Vi kom hjem fra et fire­ukers opp­hold i Lar­naka på Kyp­ros lør. 12 nov. 2022, og som jeg skrev på min Facebook-konto for noen dager siden: «Har blitt vel­dig for­kjøla etter at jeg kom hjem fra Kypros, så det er vel best å holde seg innend­ørs noen dager. Kanskje det skyld­es for mye B-vitamin og for lite C- og D-vitamin? 

Ikke vet jeg, men det er uan­sett vel­dig vanske­lig og å for­andre seg til det bedre. Maten smaker like godt som før og lukte­sansen er som før, så det er vel liten sjanse for korona, vil jeg tro.»

Og korona er det ikke og nå er det vel bare å å vente på at man blir frisk igjen og ta seg sammen og spise og drikke sunn­ere, slutte å røyke og drikke og trimme mer! Ja, vi får nå se, Men over­lever, det gjør jeg nok denne gangen også!


Kommentarer