Nytt tivoli på Europe Square i Larnaka

Utsikt fra Sun Hall Beach Hotel APTS til Europe Square på Athenon i Larnaca.

Rett ved siden av Sun Hall Beach Hotel APTS  ved Strand­prome­nad­en Athenon («Palm Street Prome­nade») lig­ger Europe Square med fon­ten­en Sea­gulls in Flight. I de siste uk­ene vi bodde på hotel­let ble det job­bet fra tid­lig morgen til langt på kveld med å sette opp et tivo­li med bl. a. en sjø­røver­skute, et stort pariser­hjul og en karu­sell her. Fikk høre at tivo­liet skulle brukes under jule­feir­inga. Er dette rik­tig, så er kypri­ot­ene tid­lig ute med jule­for­be­red­els­ene! 

På nett­stedet Sygic.com kan en lese følg­ende: «...torget er kjent for å være om­krans­et av pitto­reske koloni­hus som dateres til­bake til 1700-tallet. Disse byg­ning­ene huser nå mange attrak­sjoner, in­klu­dert museer og galle­rier. Torget har også en impo­ner­ende font­ene, kalt Sea­gulls in Flight.» Det første bildet ble tatt 4. nov. og de siste bild­ene ble tatt 12. nov­., like etter vi hadde sjekka ut fra hotel­let og gikk en tur til Larnaca Marina. 

Europe Square på Athenon i Larnaca.

Europe Square på Athenon i Larnaca.

Europe Square på Athenon i Larnaca.

Utsikt fra Sun Hall til Europe Square.

Utsikt fra Sun Hall til Europe Square.

Europe Square på Athenon i Larnaca.

Europe Square på Athenon i Larnaca.

Europe Square på Athenon i Larnaca.

Europe Square på Athenon i Larnaca.

Europe Square på Athenon i Larnaca.

Europe Square på Athenon i Larnaca.

Flere bilder på min konto
på Google Foto

.................................

Bilder fra 12. nov. her på bloggen:


.................................

Kommentarer