Rise Street Art Hotel Larnaka

Rise Street Art Hotel i gata Kimonos 1.

Greta og jeg var også i dette strøket 21. og 22. okt­. og la vi mer­ke til et vel­dig flott bygg, som vi nå vet huser Rise Street Art Hotel Larnaka og har stilig graf­fiti på tre av fas­ade­veg­gene. 

Hotellet ligger i gata Kimonos 1, og ligger helt sentralt i byen. På hjemme­siden til hotel­let på­står de bl. a. at hot­el­let for tid­en er det «hot­teste» hotel­let i Lar­naka.

Hvert hotell­rom har graff­iti av div­erse kjen­diser — og av bild­er jeg har sett på Inter­nett, er også in­ven­taret på hot­el­let vel­dig stil­ig. Regner med at det er i over­kant dyrt her, men jeg skulle gjerne hatt mange slike bygg og­så hjemme i Oslo!

Rise Street Art Hotel. Stilig!

Garasjeanlegget i Rise Street Art Hotel.

Garasjeanlegget i Rise Street Art Hotel.

Fotomontasje fra garasjeanlegget.

Garasjeanlegget til Rise Street Art Hotel.
Rise Street Art Hotel i gata Kimonos 1.

Flere bilder på min konto
på Google Foto


Diverse bybilder tatt samme dag

Bilder av hotellet fra 21. og
22. okt. her på bloggen

...............................................

Kommentarer