To Nissiotiko Taverna, Protaras

Fotomontasje av The Boss, Erden utenfor To Nissi­otiko Cyprus Taverna i Protaras.

Protaras på Kypros

Tirsdag 1. nov. 2022 tok vi 12.30-bussen fra Lar­naka til tur­ist­byen Ayia Napa om­trent en tim­es buss­tur unna. Vi hadde på for­hånd be­stemt oss for å rus­le litt rundt om­kring ved klost­eret i by­en. Men da det var så varmt, valg­te vi å gå ned til hav­na og ta en lunsj på fiske­rest­au­ranten Isaac Fish Tavern ved stran­da, et sted hvor vi har vært mange gang­er før. 

Under lunsj­en be­stemte vi oss for å se på mul­ig­het­en for å ta taxi til Prot­aras, som ikke lig­ger alt for langt unna. Og da en taxi-tur dit kosta kun 20 Euro, var det ingen tvil.

I februar 2015 ble ble vi kjent med Erden (fra Famagusta-om­rådet på Kypros) og Ingela (fra Mot­ala i Sverige) som da dreiv en trive­lig gresk-kypriotisk rest­au­rant like ved Sun Hall Beach Apart­ments APTS i Lar­naka. 

På grunn av hus­leie­øk­ning, be­slut­tet de å legge ned og prøve å få seg et annet lok­ale. Etter en del om og men fikk de ende­lig tak i et lok­ale i Protaras — ikke alt for langt unna Ayia Napa og stedet der Erden kommer ifra. 

Og i dag var vi altså her. Ingela var dess­verre grun­net EUs trygde­reg­ler hjemme i Sver­ige, men Erden var her! Og han diska opp med nyde­lig mat og kunne for­telle at han triv­des vel­dig godt her på rest­au­rant­en To Nissi­otiko Taverna, Og han fo­rtalte at det ofte var enda mer å gjøre her enn på rest­au­rant­en i Larnaka. Under hele lav­ses­ongen hadde han en del faste vin­ter­gjest­er og syntes det var fint å holde til her i Protaras.

Vi bestemte oss for Moussaka og Chicken Wings — og maten smakte helt for­tref­fe­lig. Men por­sjon­ene er alt­for store, Erden! Ja, de kunne mett­et en hel famil­ie, men vir­ke­lig godt, det var det! 

Trive­lig å være her og hilse på, men synd at Ingela ikke var her. Men  kan­skje neste gang er hun på plass igjen. For flere turer hit, det blir det! Og like før vi for­lot Erden og To 
Nissi­otiko Taverna be­gynte kvelds­gjest­ene å strømme på. Trivelig!

På et kypriotisk nett­sted står det en fin artikkel om To Nissi­otiko Taverna, om mat­spes­ial­itet­ene de serverer og litt om Erden og Ingela. ANBEFALES!

Utenfor To Nissi­otiko Cyprus Taverna.

Erden, The Boss in action!

Nydelige Chicken Wings!

Inne på To Nissi­otiko Cyprus Taverna.

Inne på To Nissi­otiko Cyprus Taverna.

Utenfor To Nissi­otiko Cyprus Taverna.

Utenfor To Nissi­otiko Cyprus Taverna.

Utenfor To Nissi­otiko Cyprus Taverna.

Takk for denne gang, Erden!

Flere bilder på min konto
på Google Foto
........................

Kommentarer