Utsikt fra Sun Hall Beach Hotel APTS i Larnaka

Larnaca Marina og hovedgata Athenon eller «Palm Beach Promenade».

I årene 2015 - 2020 har vi nest­en hvert en­este år vært på tre- eller fire­ukers­opp­hold i Larnaka og bodd i øv­erste et­g. på Sun Hall Beach Hotel APTS på «Strand­prome­nad­en» Athenon. I 2019 var Sun Hall under oppus­sing og hotellet hadde ved an­komst ord­net med rom for oss på Ele­onora Hotel APTS i Hermes Street 55, like i nær­heten. 

I 2021 ble det grunnet korona­en ingen tur til Kypros. Utover sommeren og høsten 2021 roet kor­ona­en seg på Kypros, og vi be­stilte ny tur hit i okt­ober 2021. Men da kor­ona­en blus­set opp i igjen i fjor høst, valgte vi å ut­sette turen til nå i okt. 2022. Og nå har vi nettopp vært her igjen...

Vi har all­tid hatt rom med hav­ut­sikt, hvor ver­anda­ene vend­er rett ut mot øst og har vel­dig flott ut­sikt til Larnaca Marina og til strand­prome­naden Athenon med bade­stranda Fini­koudes Beach (eller «Palme­stranda») og Middel­havet rett ved siden. I år bodde vi ikke i øv­erste etasje, men i 6, etg, som har nesten like flott utsikt.  

Vi synes det er vel­dig trive­lig og sitte ute på ver­anda­en og glane over til Larnaca Marina og ut­over Middel­havet og på det travle folke­livet ned­en­for hotel­let. Og er vi våkne, kan vi nyte sol­opp­gangen eller kvelds­him­melen over byen. Rett ved siden av Sun Hall Beach Hotel APTS er det buss­holde­plass for lokal­bussen i Lar­naka og buss 425 til fly­plassen og for Intercity-busser til byer som Ayia Napa, Limas­sol og hoved­staden Nicosia.

I år fikk vi se full­månen flere gang­er og fikk se flere flotte sol­opp­ganger. Den 28. okt. fikk vi opp­leve hel­lig­dag og fri­dag på Kypros med hor­nmus­ikk og et stort opp­tog og masse tilskuere nede på Strand­prome­naden Athenon.

Like ned­en­for ser vi noen bild­er tatt fra ver­anda­en den 23. okt. ned til Athenon mens det går et lite horn­musik­korps og en del barn og ungdom forbi. Vet ikke i hvil­ken an­ledning det var, men det var i alle fall ganske mye lyd i korpset, som kun telte 18 med­lemmer med diri­gent. Alle bild­er nedenfor er tatt fra ver­and­aen på hotellet...

Strandpromenaden Athenon i Larnaka.

Strandpromenaden Athenon i Larnaka.

Strandpromenaden Athenon i Larnaka.

Strandpromenaden Athenon i Larnaka.

Strandpromenaden ved Europa Square.

«Paparazzibilde» tatt fra Sun Hall.

Strandpromenaden ved Europa Square.

Utsikt sørover badestranda Finikoudes.

Utsikt sørover badestranda Finikoudes.

Masse båter ved piren i Larnaca Marina.

Masse båter ved piren i Larnaca Marina.

Masse båter ved piren i Larnaca Marina.

Middelhavet og badestranda Finikoudes.

Utsikt sørøstover Finikoudes.

Masse båter ved piren i Larnaca Marina.

Larnaca Marina og øverst i Finikoudes.

Palm Beach Prome og Larnaca Marina.

Palm Beach Prome og Larnaca Marina.

Utsikt sørøstover Palm Beach Prome.

Utsikt sørøstover badestranda.

Utsikt sørøstover Finikoudes.

Øverst ved badestranda Finikoudes.

Ettermiddagsbilde av Larnaca Marina.

Tivoli på Europa Square.

Athenon ved Europa Square.

Athenon ved Europa Square.

Ofte mange båter utenfor Finikoudes.

«Paparazzibilde» tatt fra Sun Hall.

Utsikt ned til Europa Square.

Utsikt fra Sun Hall Beach APTS sør­øst­over badestranda Finikoudes.

Flere bilder på min konto
på Google Foto


Noen bilder fra resepsjonen...

Bilder på min konto på Google Foto på
min konto på Google Foto:
..............................................................

Kommentarer