Fint ved Honnørplassen på Solvang 1!

Honnørplassen i Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Fint ved Honnørplassen i Solvang kolonihager, avd. 1 på Sogn i Oslo!

Sommerbilder fra Solvang 1

Jeg går all­tid forbi Honnør­plas­sen når jeg skal ut fra eller inn i koloni­hagen. Her kommer noen bilder jeg tok med mobilen omt­rent 15.20 i går da jeg var en tur i REMA-butikken inne på Sogn studentby, på andre siden av kolonihagen.

Honnør­plassen ligger ved nedre port inn til Sol­vang, avd. 1 og stel­les ved hjelp av den år­lige vår- og høst­dug­naden og ukent­lig ved hjelp av plikt­ar­beid­et kolo­nist­ene er på­lagt. Da det er plikt­ar­beid stort sett hver ons­dag i hele ses­ongen, ser Honnør­plassen som oftest vel­dig vel­stelt ut.

Nedre port er hoved­inn­gangen inn til Sol­vang, avdeling 1, så det er vel­dig hygge­lig at det er så fint og vel­stelt her — og om­rådet rundt Honnør­plassen gir be­søkende en hygge­lig vel­komst og gir et godt inn­trykk av hvor­dan resten av kolo­ni­hagen faktisk er! Om noen uker vil blomster­bedet vokse seg til og bli vel­dig fint!

Honnørplassen i Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Fem bilder fra Honnørplassen.

Og slik var det her den 7. juni:

Honnørplassen i Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Regnbueflagget symboliserer fellesskap og friheten til selv å definere sin identitet,
kjærlighet og seksualitet.. Bra!


Midtsommerkveldsvalsen med bilder fra Honnørplassen på Solvang, avd. 1.


Bilder på min konto på Google Foto:

........................................

Kommentarer