Underlig tre i Dalen på Solvang kolonihager, avd. 1!?

Underlig tre i Dalen på Solvang 1!?

UNDERLIG FENOMEN!

Jeg har i mange år undra meg over feno­menet med at der­som du kopi­erer venstre eller høyre halv­part av bilder av trær, speil­vender den ene halv­parten og skjøter halv­delene nøy­aktig sammen på mid­ten til et nytt bilde, får du all­tid rare er eller skumle an­sikter og fig­urer i skøyten. Og så også her når jeg har gjort det samme med et bilde jeg tok i Dalen klokka 13.45. i dag lørdag 10. juni 2023.

Men slik er vel nat­uren! Litt skremm­ende? Unde­rlig er det i alle fall — og mor­somt å leke seg på data­maskin med! Men jeg tror nok vi skal være glad for at nat­uren ikke er sym­metrisk! Nederst på siden ser vi origi­nal­bildet av treet i Dalen her på Solvang 1.

Underlig tre i Dalen på Solvang 1!?

Underlig tre i Dalen på Solvang 1!?

Originalbilde fra Dalen på Solvang 1.


med samme fenomener
...........................

Kommentarer