Fotosafari på Solvang, avd.1

Sommerbilder fra Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Fin parsell i Liljebakken i Solvang kolonihager, avd.1 på Sogn i Oslo.

Sommerbilder 2023 fra Solvang, avd. 1

Tirsdag 4. juni 2023 var det litt over­skya, men da jeg an­tok at det var bruk­bart foto­vær, be­stemte jeg meg for å ta en liten foto­sa­fari her på Sol­vang 1. Og jeg var i de fleste vei­ene her i kol­oni­hagen.

Fint å bo så land­lig og fint til kun fem min­ut­ters gange ned til Ulle­vaal Stad­ion der det går T-bane til hvor du vil i Oslo og har 25-bussen rett uten­for kol­oni­hagen ned til Major­stua — eller opp til Furu­set og Løren­skog stasjon...

Ellers er det mor­somt å ta bil­der, sær­lig av blomster — som står rela­tivt stille, ser ikke bort, opp eller ned, lager ikke grim­aser eller gjør seg vanske­lig!

Og vi er særs privi­leg­erte vi som er så hel­dig å ha en kolo­ni­hage i Oslo! Selv har jeg bodd her i Odins hage i oasen Sol­vang koloni­hager, av­deling 1 siden som­meren 1992 og trives som plommen i egget. Og jeg kan vel si det slik med melo­dien til  Daysy, Daysy:

Solvang, Solvang 
her holder sommer'n hus
Her på Solvang
får jeg min beste rus.
Og jeg trives så godt i hagen
når sola skinner om dagen.
Og når det er fest
og du er min gjest,
da er jeg i paradis!

Sommerbilder fra Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Odins hage i Liljebakken 46.

Sommerbilder fra Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Fint i Roseveien på Solvang 1!

Sommerbilder fra Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Fint i Roseveien på Solvang 1!

Sommerbilder fra Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Fint i Roseveien på Solvang 1!

Sommerbilder fra Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Fint i Tusenfryden på Solvang 1!

Sommerbilder fra Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
På hjørnet av Tusenfryden og Roseveien.

Sommerbilder fra Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Fint i Tusenfryden på Solvang 1!

Sommerbilder fra Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Fint i Roseveien på Solvang 1!

Sommerbilder fra Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Fint i Roseveien på Solvang 1!

Sommerbilder fra Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Fint i Roseveien på Solvang 1!

Sommerbilder fra Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Romantisk i Roseveien på Solvang 1!

Sommerbilder fra Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
På hjørnet av Tusenfryden og Jasminveien på Solvang 1.

Sommerbilder fra Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Fint i Lupinstien på Solvang 1!

Sommerbilder fra Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Natureng i Lupinstien på Solvang 1!

Sommerbilder fra Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Fint på parsell 40 på Solvang 1!

Sommerbilder fra Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Parsell 40. Se lenke nederst!


Sommerbilder fra Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Utsikt fra Syrinalléen på avd.1

Sommerbilder fra Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Museet på Solvang 1!

Sommerbilder fra Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Utsikt fra Syrinalléen på avd.1

Sommerbilder fra Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Flott parsell i Syrinalléen på avd.1.

Sommerbilder fra Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Flott parsell i Syrinalléen på avd.1.

Sommerbilder fra Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Parsell 40 i Jasminveien på avd.1.

Sommerbilder fra Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Parsell 40 i Jasminveien på avd.1.

Sommerbilder fra Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Fint i Krokusveien på avd.1!

Sommerbilder fra Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Fint i Krokusveien på avd.1!

Sommerbilder fra Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Fint i Valmuestien på avd.1!

Sommerbilder fra Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Fint i Valmuestien på avd.1!

Sommerbilder fra Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Fint i Valmuestien på avd.1!

Sommerbilder fra Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Fint i Valmuestien på avd.1!

Sommerbilder fra Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
På hjørnet av Valmuestien og Peonveien.

Sommerbilder fra Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Fint i Peonveien på avd.1!

Sommerbilder fra Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Fint i Peonveien på avd.1!

Sommerbilder fra Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Fint i Peonveien på avd.1!

Sommerbilder fra Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Fint i Peonveien på avd.1!

Sommerbilder fra Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Klatreroser i Peonveien på avd.1.

Sommerbilder fra Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Klatreroser i Peonveien på avd.1.

Sommerbilder fra Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Fin parsell i Peonveien på avd.1!

Sommerbilder fra Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Fin parsell i Peonveien på avd.1!

Sommerbilder fra Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Klatreroser i Peonveien på avd.1!

Sommerbilder fra Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
På hjørnet av Peonveien og Irisveien.

Sommerbilder fra Solvang kolonihager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.
Klatreroser i Irisveien ved Nedre port på Solvang kolonihager, avdeling 1.

Kommentarer