Olaf Ryes plass på Grünerløkka

Valgboder på Olaf Ryes plass på Grünerløkka i Oslo.

Torsdag 31. august 2023 var kona og jeg en tur innom lei­lig­heten på Rode­løkka og vanna blomster og tok inn post. Der­etter gikk vi gjen­nom Sofien­berg­parken og bort Grün­ers gate for å ta 18-trikken fra Olaf Ryes plass til John Colletts plass ved Ullevål hageby. Men da det var veldig fint vær, be­stemte vi oss for å sette oss ned en times tid på Grüner­haven ute­ser­vering på Olaf Ryes plass. Fint, moderne og trive­lig på Grüner­haven, men at en halv­liter pils og et glass vin koster 110 kroner, det er i over­kant mye! 

Det er valgkamp for tiden og SV, Rødt og Høyre hadde folk i valg­bod­ene sine. Vi har begge alle­rede for­hånds­stemt, og så der­for ingen grunn til å stanse her. Ellers så jeg ikke noen bod fra Ar­beider­partiet, men det kan jo skyl­des at by­delen etter by­for­nyelsen (les: by­for­dyr­elsen og by­dels­fra­flyttelsen) og den sen­ere gen­tri­fi­ser­ingen med ny­inn­flytta yngre, vel­lykka og rikere be­boere, så kan nok sen­trale Grüner­løkka neppe kal­les et Arbeider­(parti)­strøk lenger. Men jeg er vel kanskje blitt så gammel­dags at jeg sav­ner «gamle dager» med brune kneiper med sjel her på Grüner­løkka — og den gang du fikk fire-fem pils for en hundrings!

Uansett så synes jeg at de strå­ene som vokser langs «Miljø­gata» Thv. Meyers gate gjør seg godt i parken — og føler meg hel­dig som har en slik flott park i gang­av­stand fra der vi bor på Rode­løkka.

Olaf Ryes plass langs «Miljøgata» Thv. Meyers gate på Grünerløkka i Oslo.

Olaf Ryes plass langs «Miljøgata» Thv. Meyers gate på Grünerløkka i Oslo.

Olaf Ryes plass. Bak ser vi litt av Sofienberggata og Markveien.

Olaf Ryes plass. Bak ser vi litt av Sofienberggata og Markveien.

Valgboder på Olaf Ryes plass.

Olaf Ryes plass langs «Miljøgata» Thv. Meyers gate på Grünerløkka i Oslo.


Olaf Ryes plass langs «Miljøgata» Thv. Meyers gate på Grünerløkka i Oslo.

..................................................
Bilder på min konto
på Google Foto

Kommentarer