På informasjonsmøte hos Blindern og Vinderen sanitetsforening

 

På informasjonsmøte om arv og framtidskontrakt i lokalene til Blindern og Vinderen sanitetsforening på Slemdal i Oslo
Bygget til Blindern og Vinderen sanitets­forening i Tennis­veien 2 G på Slemdal.

 På informasjonsmøte om arv og fram­tids­kon­trakt lokalene til Blindern og Vind­eren sani­tets­forening i Oslo

Torsdag 7. september 2023 var kona og jeg på et inf­orma­sjons­møte en advo­kat fra et advo­kat­firma i Asker hadde om arv og mulig­het­ene for å skrive en fram­tids­fullmakt i Villa Ly i de, etter min mening, over­dådige lok­al­ene til Blindern og Vind­eren sani­tets­for­ening i Tennis­veien 2 G på Slem­dal på beste vest­kant i Oslo. Det blir vel litt penger etter oss også, men da vi ikke har barn, vil vi for­håp­ent­lig­vis få et rela­tivt enk­elt arve­opp­gjør og vi føler fore­løp­ig at vi legger arve­spørs­mål på is en stund til. Time will show! Men en skal aldri si aldri!

Fikk i alle fall tatt noen bil­der uten­for den flotte her­skaps­bo­ligen til Blindern og Vind­eren sani­tets-for­ening.

Blindern og Vinderen sanitets­forening i Tennis­veien 2 på Slemdal.
Et av husene til Blindern og Vinderen sanitets­forening i Tennis­veien 2.

Blindern og Vinderen sanitets­forening i Tennis­veien 2G på Slemdal.
Flott bakgård! Blindern og Vinderen sanitets­forening i Tennis­veien 2 G.

Blindern og Vinderen sanitets­forening i Tennis­veien 2G på Slemdal.
Flott bakgård! Blindern og Vinderen sanitets­forening i Tennis­veien 2 G.
......................................

Kommentarer