Fint i Botanisk hage! — Del 1

Klimahuset sett fra Monrads gate på Tøyen i Oslo.
Klimahuset sett fra Monrads gate på Tøyen i Bydel Gamle Oslo.

Onsdag 11. oktober 2023 var det vel­dig fint vær i Oslo og jeg be­stemte meg for å ta en spaser­tur bort til Botan­isk hage, som ligger om­trent 10-15 minut­ters gange fra leilig­heten vår i Fjell­gata 2D på Rode­løkka i By­del Grüner­løkka i Oslo. Det ble om­trent to tim­ers vand­ring i parken og etter hvert vel­dig mange bil­der.

Begynner å bli vel­dig fint her nå. Men da det ble så mange bil­der, har jeg valgt å dele det opp i flere deler. Her har vi bil­der tatt uten­for Klima­huset ved hoved­inn­gangen fra Mon­rads gate, Pile­hagen og fra Olde­mors hage.

Ellers var jeg i Bota­nisk hage på akku­rat samme dato i 2013, men da var det enda finere høst­farger i parken. Dersom vi får tørt vær fram­over og natte­frost, blir det nok like fint her i år også. Fint å ha en sånn flott park i gang­av­stand!

PILEHAGEN OG KLIMAHUSET

Pilehagen i Botanisk hage på Tøyen i Oslo.
Pilehagen i Botanisk hage.

«Pilehagen er en barnevennlig hage der gjerder, huler, skulpturer og tun­neler er laget av levende pil. I løpet av to dager i mai 2013 ble den anlagt som et boltre­område for familiens yngste. Den var en gave fra Botanisk hages Venner til jubi­leums­året 2014.»
Les mer på hagens hjemmeside.

Klimahuset i Botanisk hage på Tøyen i Oslo.
Utenfor Klimahuset.

Pilehagen i Botanisk hage på Tøyen i Oslo.
Høst i Pilehagen i Botanisk hage.

Pilehagen i Botanisk hage på Tøyen i Oslo.
Fin «sommerfugl» i Pilehagen!

Pilehagen i Botanisk hage på Tøyen i Oslo.
Høst i Pilehagen i Botanisk hage.

Botanisk hage med Geologisk museum i W.C. Brøggers hus.
Geologisk museum i W.C. Brøggers hus.

OLDEMORS HAGE

«Oldemors hage er både en sansehage og en levende genbank. Her vokser gamle pryd­planter som har vært popu­lære hage­stauder, men som nå sjelden er å finne i handelen. (En staude er en fler­årig plante.) Plantene i Olde­mors hage er flyttet fra hager i Østlands­området. Kriteriet for utvelgelsen var at de skulle ha en kjent historie fra 1950-­tallet eller tidligere.» 
Les mer på hagens hjemme­side.


Oldemors hage i Botanisk hage.
Oldemors hage i Botanisk hage.

Oldemors hage i Botanisk hage. Bak ser vi litt av Zoologisk museum.
Oldemors hage i Botanisk hage.

Oldemors hage i Botanisk hage.
Oldemors hage i Botanisk hage.

Oldemors hage i Botanisk hage.
Oldemors hage i Botanisk hage.

Forsøk på å lage noen humoristiske fotomontasjer

Fotomontasje fra Pilehagen i Botanisk hage.
Fotomontasje fra Pilehagen.

Fotomontasje fra Pilehagen i Botanisk hage.
Fotomontasje fra Pilehagen.

Fotomontasje utenfor Klimahuset i Botanisk hage.
Fotomontasje utenfor Klimahuset..

Fotomontasje fra Pilehagen i Botanisk hage.
Fotomontasje fra Pilehagen.

Flere bilder på min
konto på Google Foto

Andre innlegg fra Botanisk hage

Bilder fra besøk i Botanisk hage
24. september 2023


Bilder fra 11. oktober 2013

PC-optimalisert side
fra Botanisk hage

.........................................

Kommentarer