Dovrestua i Storgata i Oslo

Fotomontasje fra Dovrestua i Storgata 22 i Oslo sentrum.
Årets første juleøl er testa!

Fredag 17. nov. 2023 gikk kona og jeg en tur opp Karl Johans gate og tok en tur inn­om Jul i Vinter­land i Spiker­suppa. Jeg kjøpte noen påleggspølser som jeg satser på ikke blir spist før jul! 

På vei hjem­over til Rode­løkka var vi inn­om Dovre­stua i Stor­gata 22 og spiste karbo­nade med egg og stekte pot­eter. Og etter først å ha tatt en van­lig pils og et glass vin, be­stilte vi Ringnes jule­øl til mid­dagen. 

Så nå er vel julen 2023 i gang! Alt for tid­lig, men det er det lite vi får gjort noe med! Men både maten og jule­ølet smakte etter for­vent­ningen — meget godt!

Har aldri opplevd at det har vært så mye folk på puben, men det skyl­des nok at det var fre­dag og at mange hadde be­stilt bord for å spise jule­mat. Maten Dovre­stua ser­verer er akkurat den samme som i rest­au­ranten i etasjen over, den mye mer kjente Dovrehallen — som er en tradi­sjons­rik rest­au­rant, pub og tid­ligere te­ater­scene i Stor­gata 22, og som opp­rinne­lig ble åpnet 2. jule­dag 1900. Kilde: Wikipedia.

Dovre­stua er på langt nær så gam­mel som Dovre­hallen, men det sitter ganske mye sjel i veggene her i denne brune puben også. Ellers er Dovre­stua heller ikke like stilig rent inter­iør­mes­sig som Dovre­hallen, men for­del­en med Dovre­stua er at den lig­ger på gate­plan og at røyk­ende pub­gjester har kort vei ut for å røyke... 

Ellers har Dovre­stua vel­dig lave priser i for­hold til de fle­ste andre ute­steder i Oslo, og er et godt valg der­som du vil ha drikke og god tradi­sjon­ell norsk mat til en rela­tivt billig penge! SKÅL!

Dovrestua i Storgata 22 i Oslo sentrum
Ringnes øl på Dovrestua.

Juleøl på Fotomontasje fra Dovrestua i Storgata 22 i Oslo sentrum
Ringnes juleøl på Dovrestua.

Noen flere bilder på min
konto på Google Foto

.......................................

Google Maps har ikke noe eget kart for Dovrestua, men «moder­restau­ranten», den mer kjente Dovrehallen ligger i 2. etasje av bygget.

Kommentarer